Vytvořte fakturu

URBICOM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název URBICOM
IČO 35713402
TIN 2020267282
DIČ SK2020267282
Datum vytvoření 01 Duben 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo URBICOM
Dr. Vl. Clementisa 10
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 168 750 €
Zisk -843 846 €
Kapitál 13 172 260 €
Vlastní kapitál 1 638 243 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255561038, 0248282828
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,562,133
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,431,936
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,260,001
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,950,865
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 634,539
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 25,454
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 649,143
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,171,935
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 1,554,092
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 37,843
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 580,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,115,022
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,098,363
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 26,408
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,408
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,343
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,067,612
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,659
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,056
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,603
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 15,175
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,221
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 9,954
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,562,133
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 895,746
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,335,749
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 21,636
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 18,317
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 349,007
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,560,032
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,211,025
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -843,846
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,666,387
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,007,167
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 5,006,730
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 437
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,540,365
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 119,321
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 119,321
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,400,869
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,590
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,678
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,581
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,326
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 118,855
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 71,040
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 47,815
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 164,808
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 168,750
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 164,808
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,942
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 952,558
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 23,417
D. Služby (účtová skupina 51) 191,349
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 89,261
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 63,801
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 21,834
4. Sociální náklady (527, 528) 3,626
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,788
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 60,933
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 60,933
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 7,563
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 572,247
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -783,808
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -49,958
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,243
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,243
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,243
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 60,320
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) -1,308
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 60,719
2. Ostatní náklady (562A) 60,719
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 909
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -59,077
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -842,885
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -843,846
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35713402 TIN: 2020267282 DIČ: SK2020267282
 • Sídlo: URBICOM, Dr. Vl. Clementisa 10, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Duben 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dušan Peško člen Sv. Vincenta 5850/4 Bratislava 821 02 27.06.2007
  Ing. Janka Struhárová predseda Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur 900 21 27.06.2007
  Ing. Juraj Rehák člen Stanekova 21 Bratislava 841 03 05.07.2008
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Rehák - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 05.07.2008
   21.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Randa Grösslingová 2471/59 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 11.08.2003
   23.01.2008Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie dát
   31.07.2007Nové sidlo:
   Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Peško - člen Sv. Vincenta 5850/4 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 27.06.2007
   Ing. Janka Struhárová - predseda Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.06.2007
   30.07.2007Zrušené sidlo:
   Šoltésovej 2 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bartošovič - predseda Podzámocká 180/13 Častá 900 89 Vznik funkcie: 29.03.1999
   Ing. Janka Struhárová - člen Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 29.03.1999
   06.10.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bartošovič - predseda Podzámocká 180/13 Častá 900 89 Vznik funkcie: 29.03.1999
   05.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bartošovič - predseda Leškova 8 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 29.03.1999
   02.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Randa Grösslingová 2471/59 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 11.08.2003
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Reháková - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 29.03.1999 Skončenie funkcie: 11.08.2003
   10.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bartošovič - predseda Leškova 8 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 29.03.1999
   Ing. Mária Reháková - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 29.03.1999 Skončenie funkcie: 11.08.2003
   Ing. Janka Struhárová - člen Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 29.03.1999
   09.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bartošovič - predseda Leškova 8 Bratislava 811 04
   Ing. Mária Reháková - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03
   Ing. Janka Struhárová - člen Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur 900 21
   14.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bartošovič - predseda Leškova 8 Bratislava 811 04
   13.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Chren - predseda Gorkého 8 Bratislava 811 01
   26.04.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Reháková - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03
   Ing. Janka Struhárová - člen Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur 900 21
   25.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Rehák - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03
   Ing. Peter Struhár - člen Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur
   01.04.1997Nové obchodné meno:
   URBICOM, a.s.
   Nové sidlo:
   Šoltésovej 2 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   stavba budov
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
   realitné agentúry
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prenájom motorových vozidiel
   leasing
   faktoring, forfaiting, vymáhanie pohľadávok
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Chren - predseda Gorkého 8 Bratislava 811 01
   Ing. Ladislav Rehák - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03
   Ing. Peter Struhár - člen Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur