Vytvořte fakturu

M STUDIO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název M STUDIO
IČO 35713461
TIN 2020209477
DIČ SK2020209477
Datum vytvoření 02 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M STUDIO
Bottova 2
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 250 005 €
Zisk -80 170 €
Kapitál 338 902 €
Vlastní kapitál -304 709 €
Kontaktní informace
Email info@designfactory.sk
webové stránky http://www.adommstudio.sk;http://www.designfactory.sk;http://www.refinerygallery.sk
Telefon(y) +421250201717, +421220400262, +421250201711
Fax(y) 0250201771
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 287,335
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 32,097
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,571
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,917
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 12,654
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 17,526
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 17,526
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 254,351
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 73,752
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 73,752
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 180,094
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 61,427
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,427
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 118,667
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 505
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 453
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 52
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 887
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 887
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 287,335
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -384,879
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 650
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 650
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -311,998
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 92,390
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -404,388
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -80,170
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 672,214
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 234,459
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 230,850
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,609
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 436,874
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 123,617
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 123,617
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 305,239
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,450
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,323
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,245
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 787
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 787
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 94
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 249,995
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 250,005
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 224,012
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 25,983
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 327,695
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 189,827
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,818
D. Služby (účtová skupina 51) 61,779
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 54,185
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 39,600
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 13,938
4. Sociální náklady (527, 528) 647
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 277
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,285
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,285
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 14,016
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,508
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -77,690
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,429
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XII. Kurzové zisky (663) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,528
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,201
2. Ostatní náklady (562A) 1,201
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 10
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 317
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,520
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -79,210
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -80,170
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35713461 TIN: 2020209477 DIČ: SK2020209477
 • Sídlo: M STUDIO, Bottova 2, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Duben 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. arch. Martin Paško Živnostenská 3 Bratislava 811 06 02.04.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. arch. Martin Paško 6 639 € (100%) Živnostenská 3 Bratislava 811 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.08.2014Nové sidlo:
   Bottova 2 Bratislava 811 09
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Martin Paško Živnostenská 3 Bratislava 811 06
   13.08.2014Zrušené sidlo:
   Štepná ulica 7 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   ART LOFT a.s. Jakubská 121/1 Brno 602 00 Česká republika
   19.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Zoran Michalčák Štepná 7 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Zoran Michalčák Štepná 7 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 09.02.1999
   27.04.2011Noví spoločníci:
   ART LOFT a.s. Jakubská 121/1 Brno 602 00 Česká republika
   26.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Martin Paško Živnostenská 3 Bratislava
   05.10.2004Nové sidlo:
   Štepná ulica 7 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Martin Paško Živnostenská 3 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 02.04.1997
   Ing.arch. Zoran Michalčák Štepná 7 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 09.02.1999
   04.10.2004Zrušené sidlo:
   Štepná ulica 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Zoran Michalčák Beniakova 18 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Martin Paško Živnostenská 3 Bratislava
   15.03.1999Nové sidlo:
   Štepná ulica 7 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Zoran Michalčák Štepná 7 Bratislava 841 02
   Ing. arch. Martin Paško Živnostenská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Zoran Michalčák Beniakova 18 Bratislava 841 05
   14.03.1999Zrušené sidlo:
   Vilová 13 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Martin Paško Vilová 13; Bratislava 851 02
   Zuzana Pašková Živnostenská 3 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.04.1997Nové obchodné meno:
   M STUDIO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vilová 13 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídlištných celkov/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   organizovanie výstav
   vydavateľská činnosť okrem remeselných živností uvedených v prílohe 1 živnostenského zákona
   poradenstvo v obchodovaní okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   zariaďovanie interiérov nábytkom
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Martin Paško Vilová 13; Bratislava 851 02
   Zuzana Pašková Živnostenská 3 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Martin Paško Živnostenská 3 Bratislava