Vytvořte fakturu

TVG Klima Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název TVG Klima Slovakia
IČO 35713518
TIN 2020249671
DIČ SK2020249671
Datum vytvoření 27 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TVG Klima Slovakia
Za stanicou 1
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 357 491 €
Zisk 44 737 €
Kapitál 199 810 €
Vlastní kapitál 151 748 €
Kontaktní informace
Email drystar@tvg-klima.sk
Telefon(y) 0244630924, 44630924
Mobile(y) 0903434398, 0903464691
Fax(y) 0244630926
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 23,434
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 23,434
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,499
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 156,536
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 60,485
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,122
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 70,288
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 179,970
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 96,485
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 44,445
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 44,737
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 83,485
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 10,302
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 68,866
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 32,092
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 12,457
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,613
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,704
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,317
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 357,491
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 13,768
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 335,024
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,699
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 300,429
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 12,119
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 27,708
C. Služby (účtová skupina 51) 91,689
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 148,330
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 715
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 628
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 14,880
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,360
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 57,062
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 217,276
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 10
X. Úrokové výnosy (662) 10
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 201
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 201
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -191
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 56,871
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 12,134
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 44,737
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016