Vytvořte fakturu

ACD INVEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ACD INVEST
IČO 35713534
TIN 2020266919
DIČ SK2020266919
Datum vytvoření 20 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ACD INVEST
Ivánska cesta 4336/15
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 68 026 €
Zisk -2 481 €
Kapitál 124 659 €
Vlastní kapitál -17 359 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 252,656
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 121,702
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 119,202
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 119,202
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,500
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,500
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,954
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,823
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,823
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,823
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,131
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 515
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,616
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 123,000
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 123,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 252,656
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -19,840
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -23,998
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -23,998
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,481
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 132,496
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 33,206
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 33,206
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 98,990
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,119
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,119
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 97,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 871
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 300
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 300
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 140,000
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 140,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 68,026
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 68,026
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,380
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21
D. Služby (účtová skupina 51) 69,359
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,354
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,354
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 168
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 168
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -167
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,521
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,481
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015