Vytvořte fakturu

DELTA M - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DELTA M
IČO 35713577
TIN 2020265742
DIČ SK2020265742
Datum vytvoření 02 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DELTA M
Nám. M. Benku 6
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 70 544 €
Zisk 611 €
Kapitál 200 480 €
Vlastní kapitál 86 111 €
Kontaktní informace
Email deltam@nextra.sk
Telefon(y) 0905891357
Mobile(y) 0905891357
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 117,311
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 921
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 921
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 13,319
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 65,167
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 42,496
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,733
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,451
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 182,478
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 86,722
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,459
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) -1,362
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 77,375
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 611
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 95,756
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 3,402
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 128,754
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 126,754
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,000
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -36,400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 70,544
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 51,548
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,996
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 68,565
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 44,613
C. Služby (účtová skupina 51) 20,980
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,174
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 285
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,513
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,979
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -14,045
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 408
M. Úrokové náklady (562) 110
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 298
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -408
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,571
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 611
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015