Vytvořte fakturu

Veolia Energia Kráľovský Chlmec - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.09.2015
Basic information
Obchodní název Veolia Energia Kráľovský Chlmec
IČO 35713640
TIN 2020218475
DIČ SK7020000097
Datum vytvoření 02 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Veolia Energia Kráľovský Chlmec
L. Kossútha 99
07701
Kráľovský Chlmec
Financial information
Prodej a příjem 783 099 €
Zisk -6 140 €
Kapitál 302 995 €
Vlastní kapitál 129 676 €
Kontaktní informace
Email KCH@veoliaenergia.sk
webové stránky http://www.veoliaenergia.sk
Telefon(y) +421566283292
Fax(y) 0566283291
Date of updating data: 03.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 280,010
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,743
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,743
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,743
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 106,139
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 762
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 762
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,720
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 2,720
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 100,930
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 51,389
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,389
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 44,487
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,860
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 194
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,727
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 175
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,552
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 171,128
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 119,614
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 51,503
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 11
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 280,010
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 106,707
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,195
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,195
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,326
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,326
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 75,326
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 75,326
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,140
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 173,303
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 308
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 308
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 1,141
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 1,141
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 162,563
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 155,573
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 155,573
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,137
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,699
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 47
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 107
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,291
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,240
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,051
Date of updating data: 03.09.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 783,099
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 713,781
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 65,532
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,786
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 785,508
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 544,879
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -577
D. Služby (účtová skupina 51) 138,631
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 98,594
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 68,772
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 24,204
4. Sociální náklady (527, 528) 5,618
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 719
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 564
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 564
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -3
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,701
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,409
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 96,380
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 56
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 56
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 36
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 20
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,416
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,251
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,251
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 164
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,360
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,769
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,371
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,884
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -513
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,140
Date of updating data: 03.09.2015
Date of updating data: 03.09.2015
 • IČO :35713640 TIN: 2020218475 DIČ: SK7020000097
 • Sídlo: Veolia Energia Kráľovský Chlmec, L. Kossútha 99, 07701, Kráľovský Chlmec
 • Datum vytvoření: 02 Duben 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľuboš Kertész Podbeľova 3 Košice 040 17 30.06.2009
  Miroslav Kot Hany Meličkovej 3448/37 Bratislava 841 05 29.10.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mesto Kráľovský Chlmec 6 639 € (20%) Kráľovský Chlmec 077 13
  Veolia Energia Slovensko, a.s. 26 556 € (80%) Bratislava 851 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.09.2015Nové obchodné meno:
   Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Veolia Energia Slovensko, a.s. IČO: 35 702 257 Kutlíková 17 Bratislava 851 02
   16.11.2012Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Kot Hany Meličkovej 3448/37 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 29.10.2012
   18.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Kertész Podbeľova 3 Košice 040 17 Vznik funkcie: 30.06.2009
   29.12.2003Nové predmety činnosti:
   výroba a rozvod tepla
   04.08.2000Nové sidlo:
   L. Kossútha 99 Kráľovský Chlmec 077 01
   Noví spoločníci:
   Mesto Kráľovský Chlmec L. Kossútha 99 Kráľovský Chlmec 077 13
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   02.04.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti energetiky a úspor energie
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výkonu služieb v energetike