Vytvořte fakturu

RASCO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RASCO
IČO 35713658
TIN 2020250991
DIČ SK2020250991
Datum vytvoření 03 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RASCO
Račianska 71
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 597 092 €
Zisk 24 882 €
Kapitál 1 081 755 €
Vlastní kapitál 49 070 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421249246495, +421244458117, +421244371474, +421244251389
Fax(y) 0244458117
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 28,023
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 28,023
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 28,023
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 617,810
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 501,172
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 439
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,148
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 645,833
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 73,952
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 8,299
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 8,299
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 40,771
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 24,882
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 571,881
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,485
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 570,384
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 443,151
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,418
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 347
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 122,468
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 12
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 4,597,092
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,011,843
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 584,936
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 42
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 271
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 4,560,301
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 3,870,558
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,303
C. Služby (účtová skupina 51) 587,214
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 58,726
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 447
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,827
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,226
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 36,791
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 110,704
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 52
X. Úrokové výnosy (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 50
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,799
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 359
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,440
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,747
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 35,044
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 10,162
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 24,882
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015