Vytvořte fakturu

Termo-Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.09.2016
Basic information
Obchodní název Termo-Slovakia
IČO 35713747
TIN 2020217815
DIČ SK2020217815
Datum vytvoření 25 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Termo-Slovakia
Hlaváčikova 8
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 89 704 €
Zisk -683 €
Kapitál 15 563 €
Vlastní kapitál -30 547 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905627015
Mobile(y) 0905627015
Date of updating data: 22.09.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,718
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 17,236
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,482
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 18,718
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -31,927
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -38,547
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -683
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 50,645
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 781
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 49,864
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,004
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 655
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,605
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 45,600
Date of updating data: 22.09.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 89,704
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 89,704
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 89,244
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 67,819
C. Služby (účtová skupina 51) 12,991
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 8,290
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 144
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 460
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,894
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 183
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 183
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -183
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 277
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -683
Date of updating data: 22.09.2016
Date of updating data: 22.09.2016