Vytvořte fakturu

CREDIT KB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CREDIT KB
IČO 35713836
TIN 2021004997
DIČ SK2021004997
Datum vytvoření 04 Duben 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo CREDIT KB
Račianska 184/B
83154
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 125 €
Zisk 1 371 €
Kontaktní informace
Email cellaryova@auto-rotos.sk
Telefon(y) 0249491844
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 95,675
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 42,403
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 53,272
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 95,675
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 41,332
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,194
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 6,767
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,371
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 54,343
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 54,343
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,600
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 812
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,413
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 42,518
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 8,125
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 7,955
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 170
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 5,640
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3
C. Služby (účtová skupina 51) 583
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 3,364
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,410
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 280
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,485
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,369
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 154
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 154
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -154
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,331
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,371
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015