Vytvořte fakturu

QMC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název QMC
IČO 35713925
TIN 2020976606
Datum vytvoření 02 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo QMC
Bulíkova 1
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 730 €
Zisk 2 003 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,958
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,958
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,958
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,838
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,394
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 279
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,165
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 10,796
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,306
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,003
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,490
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,490
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 617
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 846
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 16,730
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 16,730
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 13,963
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,047
C. Služby (účtová skupina 51) 2,341
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 8,094
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 211
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,042
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 228
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,767
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,342
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 127
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 127
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -127
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,640
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 637
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,003
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3922797.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35713925 TIN: 2020976606
 • Sídlo: QMC, Bulíkova 1, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Duben 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Chreňo Bulíkova 1 Bratislava 851 04 02.04.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Chreňo 6 639 € (100%) Bulíkova 1 Bratislava 851 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.03.2014Nové sidlo:
   Bulíkova 1 Bratislava 851 04
   09.03.2014Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   23.07.2004Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť a organizovanie školení v oblasti: systémy kvality a manažérstvo kvality a spoľahlivostné analýzy, previerky systémov kvality, enviromentálne manažérstvo, energetika a elektrotechnika
   22.07.2004Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť a organizovanie školenív oblasti:
   systémy kvality a manažérstvo kvality a spoľahlivostné analýzy
   previerky systémov kvality
   enviromentálne manažérstvo
   energetika a elektrotechnika
   03.06.2004Nové predmety činnosti:
   upratovacie služby
   poradenská a konzultačná činnosť v ekológii
   06.07.2001Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Chreňo Bulíkova 1 Bratislava 851 04
   05.07.2001Zrušené sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Bibiana Chlebanová Gessayova 19 Bratislava 851 04
   Ing. Jozef Chreňo Bulíkova 1 Bratislava 851 04
   13.07.1998Noví spoločníci:
   Bibiana Chlebanová Gessayova 19 Bratislava 851 04
   Ing. Jozef Chreňo Bulíkova 1 Bratislava 851 04
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Bibiana Chlebanová Gessayova 19 Bratislava 851 04
   Ing. Jozef Chreňo Bulíkova 1 Bratislava 851 04
   02.04.1997Nové obchodné meno:
   QMC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb z /do jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť a organizovanie školenív oblasti:
   systémy kvality a manažérstvo kvality a spoľahlivostné analýzy
   previerky systémov kvality
   enviromentálne manažérstvo
   energetika a elektrotechnika
   Noví spoločníci:
   Bibiana Chlebanová Gessayova 19 Bratislava 851 04
   Ing. Jozef Chreňo Bulíkova 1 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Chreňo Bulíkova 1 Bratislava 851 04