Vytvořte fakturu

Aston Lambert - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Aston Lambert
IČO 35714026
TIN 2020249858
DIČ SK2020249858
Datum vytvoření 07 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Aston Lambert
Sabinovská 10
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 817 €
Zisk -12 832 €
Kapitál 349 561 €
Vlastní kapitál -30 965 €
Kontaktní informace
Email lambert@nextra.sk
Telefon(y) 0243295729, 0905324101
Mobile(y) 0905324101, 0905610151
Fax(y) 0243295729
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 337,390
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 294,762
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 294,762
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 288,200
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,562
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,063
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) -13,285
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) -13,489
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -13,489
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 204
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 55,348
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 45,455
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,893
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 565
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 565
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 337,390
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -43,797
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 829
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 829
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -38,434
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,264
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -46,698
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,832
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 381,187
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 260
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 260
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 380,752
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,806
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,806
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 376,214
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 357
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 177
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,198
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 175
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 175
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 27,526
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 28,817
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 27,526
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,291
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,635
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,529
D. Služby (účtová skupina 51) 23,288
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,619
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,141
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,457
4. Sociální náklady (527, 528) 21
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 935
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,625
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,625
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 639
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,818
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -291
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 55
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 55
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -54
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,872
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,832
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35714026 TIN: 2020249858 DIČ: SK2020249858
 • Sídlo: Aston Lambert, Sabinovská 10, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Duben 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Cibulka Mierová 62 Bratislava 821 05 16.06.2009
  Ing. Peter Harmaňoš Ľubovníková 17 Bratislava 841 07 13.05.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Cibulka 6 640 € (100%) Mierová 62 Bratislava 821 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.06.2009Nové sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Cibulka Mierová 62 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Cibulka Mierová 62 Bratislava 821 05
   Ing. Peter Harmaňoš Ľubovníková 17 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 13.05.2009
   15.06.2009Zrušené sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Rakovan Račianska 37 Bratislava 831 02
   Ing. Vladimír Cibulka Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Cibulka Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   07.06.2000Noví spoločníci:
   Ing. Peter Rakovan Račianska 37 Bratislava 831 02
   Ing. Vladimír Cibulka Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   06.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Cibulka Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Ing. .Pavol Sýkorčin Sládkovičova 1198 Kysucké Nové Mesto 024 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Sýkorčin Sládkovičova 1198 Kysucké Nové Mesto 024 01
   14.07.1998Nové sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Cibulka Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Ing. .Pavol Sýkorčin Sládkovičova 1198 Kysucké Nové Mesto 024 01
   13.07.1998Zrušené sidlo:
   Jašíkova 17 Bratislava 821 00
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Cibulka Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Ing. .Pavol Sýkorčin Sládkovičova 1198 Kysucké Nové Mesto 024 01
   07.04.1997Nové obchodné meno:
   Aston Lambert spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Jašíkova 17 Bratislava 821 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Cibulka Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Ing. .Pavol Sýkorčin Sládkovičova 1198 Kysucké Nové Mesto 024 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Sýkorčin Sládkovičova 1198 Kysucké Nové Mesto 024 01
   Ing. Vladimír Cibulka Jašíkova 17 Bratislava 821 03