Vytvořte fakturu

ZADAKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ZADAKO
IČO 35714077
TIN 2020217694
DIČ SK2020217694
Datum vytvoření 07 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZADAKO
Popradská 650
05952
Bratislava
Financial information
Zisk -2 976 €
Kapitál 379 104 €
Vlastní kapitál 174 906 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264531086
Fax(y) 0264531084
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 34,161
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 232,810
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 55,264
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 179,422
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,586
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -285,918
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 266,971
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,299
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,538
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 38,098
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,976
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 222,672
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 133
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 94,295
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 128,244
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 106,191
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,817
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,236
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 2,847
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,847
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,847
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 129
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 129
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -129
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,976
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,976
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015