Vytvořte fakturu

IPRES EFEKT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IPRES EFEKT
IČO 35714158
TIN 2020996450
Datum vytvoření 10 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IPRES EFEKT
Lenardova 18
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 720 €
Zisk -603 €
Vlastní kapitál 5 749 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,848
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,848
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 5,848
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,848
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 249
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -437
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -603
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 720
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 720
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,241
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 874
C. Služby (účtová skupina 51) 367
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -521
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -521
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 82
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -603
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -603
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4268089.tif
Date of updating data: 25.06.2015