Vytvořte fakturu

K + K Technology - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název K + K Technology
IČO 35714239
TIN 2020209719
Datum vytvoření 10 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K + K Technology
Hrobákova 12
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 101 €
Zisk 101 €
Kapitál 27 €
Vlastní kapitál -160 646 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 0
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -6,214
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -12,954
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 101
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,214
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 6,214
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 712
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,502
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 101
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 101
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 101
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 101
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 101
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4262201.tif
Date of updating data: 25.06.2015