Vytvořte fakturu

AGROSPRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AGROSPRA
IČO 35714301
TIN 2020267260
DIČ SK2020267260
Datum vytvoření 20 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGROSPRA
Podzáhradná 70
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 793 826 €
Zisk -129 235 €
Kapitál 4 937 770 €
Vlastní kapitál 1 317 355 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245520851
Fax(y) 0245520851, 0245520852
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,157,365
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 944,131
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 837,931
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 543,207
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 247,322
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,006
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,846
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,550
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 25,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 106,200
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 106,200
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,208,755
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 61,271
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 61,271
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,933,026
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,383,528
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,383,528
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 1,423
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,968
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 537,107
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 214,458
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,470
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 212,988
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,479
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 102
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,377
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,157,365
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,186,460
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 172,609
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 172,609
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 17,261
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,261
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,125,825
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,125,825
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -129,235
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,970,905
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,815,591
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 2,802,048
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 2,802,048
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,351
12. Odložený daňový závazek (481A) 10,192
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 152,614
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 145,430
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 145,430
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 783
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 513
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,424
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,464
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,700
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,700
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,596,447
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,793,826
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,570,743
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 25,704
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 148,675
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48,704
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,898,527
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,417,858
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,772
D. Služby (účtová skupina 51) 57,466
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 27,095
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 19,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,639
4. Sociální náklady (527, 528) 1,456
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12,998
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,915
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,915
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 135,599
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 96,221
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 112,603
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -104,701
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 107,351
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,958
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 1,861
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 1,861
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 80
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 80
XII. Kurzové zisky (663) 17
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,004
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,253
2. Ostatní náklady (562A) 7,253
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,751
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,046
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -111,747
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 17,488
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 17,233
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 255
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -129,235
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35714301 TIN: 2020267260 DIČ: SK2020267260
 • Sídlo: AGROSPRA, Podzáhradná 70, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Cyril Syč Čremchová 2E Bratislava - Nové Mesto 831 01 20.03.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Iveta Syčová 172 609 € (100%) Čremchová 2E Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.05.2015Noví spoločníci:
   Ing. Iveta Syčová Čremchová 2E Bratislava 831 01
   06.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Cyril Syč Čremchová 2 E Bratislava 831 01
   20.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Holop Vinohradnícka 186/76 Šaľa 927 01
   06.11.2013Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.11.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Holop - funkcia konateľa začína dňom 22.1.2002 Vinohradnícka 76 Šaľa 927 01
   16.04.2004Noví spoločníci:
   Cyril Syč Čremchová 2 E Bratislava 831 01
   15.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Demian Macák , CSc. Viktora Palkovicha 1460/2 Kolárovo
   Ing. Cyril Syč Čremchová 2E Bratislava - Nové Mesto 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Demian Macák , CSc. Viktora Palkovicha 1460/2 Kolárovo Vznik funkcie: 25.04.2001
   30.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Cyril Syč Čremchová 2E Bratislava - Nové Mesto 831 01 Vznik funkcie: 20.03.1997
   Ing. Demian Macák , CSc. Viktora Palkovicha 1460/2 Kolárovo Vznik funkcie: 25.04.2001
   29.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Demian Macák , CSc. Viktora Palkovicha 1460/2 Kolárovo
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava
   18.02.2002Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   usporadúvanie veľtrhov a predajných výstav
   predaj jedov v maloobchode - predaj agrochemikálií
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Holop Vinohradnícka 186/76 Šaľa 927 01
   Ing. Cyril Syč Čremchová 2E Bratislava - Nové Mesto 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Holop - funkcia konateľa začína dňom 22.1.2002 Vinohradnícka 76 Šaľa 927 01
   17.02.2002Zrušeny predmety činnosti:
   raklamná a propagačná činnosť
   sporadúvanie veľtrhov a predajných výstav
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava
   18.05.2001Nové obchodné meno:
   AGROSPRA spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Demian Macák , CSc. Viktora Palkovicha 1460/2 Kolárovo
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Demian Macák , CSc. Viktora Palkovicha 1460/2 Kolárovo
   17.05.2001Zrušené obchodné meno:
   SYMAX spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Macko Palárikova 10 Bratislava
   Michal Nemeš Okružná 17 Trnava
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Macko Palárikova 10 Bratislava
   Michal Nemeš Okružná 17 Trnava
   01.06.1998Nové sidlo:
   Podzáhradná 70 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Macko Palárikova 10 Bratislava
   Michal Nemeš Okružná 17 Trnava
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Nemeš Okružná 17 Trnava
   31.05.1998Zrušené sidlo:
   Palárikova 10 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Macko Palárikova 10 Bratislava
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava
   20.03.1997Nové obchodné meno:
   SYMAX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Palárikova 10 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávanie a sprostredkovanie prepravných služieb
   prenájom a leasing spotrebného a priemyselného tovaru
   raklamná a propagačná činnosť
   sporadúvanie veľtrhov a predajných výstav
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Macko Palárikova 10 Bratislava
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Macko Palárikova 10 Bratislava
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava