Vytvořte fakturu

EURO BUSINESS INTERIER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EURO BUSINESS INTERIER
IČO 35714361
TIN 2020249737
Datum vytvoření 09 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EURO BUSINESS INTERIER
Mäsiarska 3143
90301
Bratislava
Financial information
Kapitál 26 332 €
Vlastní kapitál 16 110 €
Kontaktní informace
Email martina.valachova@post.sk
Telefon(y) 04341449543414495, 043443414495
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 26,332
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,815
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,815
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,332
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 26,332
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 26,332
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,332
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,332
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,110
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 9,320
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 151
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 151
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,222
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 10,222
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,181
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,181
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,749
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 122
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 170
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4258221.tif
Date of updating data: 25.06.2015