Vytvořte fakturu

LEVANT consulting, “” - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.05.2016
Basic information
Obchodní název LEVANT consulting, “”
Stav V likvidaci
IČO 35714409
TIN 2020200457
Datum vytvoření 09 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LEVANT consulting, “”
Vazovova 9/b
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 400 €
Zisk 4 364 €
Kapitál 6 558 €
Vlastní kapitál -16 830 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421948200306, +421948569998
Date of updating data: 16.05.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 315
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 315
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 315
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,376
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 692
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -20,071
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,364
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,691
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,691
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 30
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 597
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,064
Date of updating data: 16.05.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 8,400
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 6,200
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,200
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3,472
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 429
C. Služby (účtová skupina 51) 710
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 299
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,356
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 678
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,928
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,061
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 84
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 84
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -84
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,844
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,364
Date of updating data: 16.05.2016
Date of updating data: 16.05.2016