Vytvořte fakturu

EDUFARM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název EDUFARM
IČO 35714433
TIN 2020241278
DIČ SK2020241278
Datum vytvoření 09 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EDUFARM
Nová Rožňavská 3
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 119 519 €
Zisk 11 829 €
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 7,655
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 7,655
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,655
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 45,255
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 10,125
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 252
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34,526
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 52,910
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -198
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -19,662
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,829
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 53,108
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,177
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 48,925
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,362
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 8,675
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,078
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 31,810
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,006
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 119,519
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 119,519
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 103,968
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,637
C. Služby (účtová skupina 51) 65,017
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 30,621
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 111
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,380
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 140
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 62
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,551
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 50,865
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,336
M. Úrokové náklady (562) 676
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 660
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,334
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 14,217
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,388
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,829
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016