Vytvořte fakturu

Ebys - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Ebys
IČO 35714506
TIN 2020992402
DIČ SK2020992402
Datum vytvoření 08 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ebys
Bajkalská 22
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 220 013 €
Zisk 15 405 €
Kapitál 136 537 €
Vlastní kapitál 86 638 €
Kontaktní informace
Email info@ebys.sk
Telefon(y) 0696852200
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 26,946
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 26,946
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 26,946
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,242
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 22,715
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,610
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 42,752
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 95,188
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 45,043
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 22,335
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 15,405
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 50,145
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,002
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 46,143
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,969
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,639
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,943
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19,592
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 220,013
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 217,690
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -704
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,900
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 127
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 202,986
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,431
C. Služby (účtová skupina 51) 150,215
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 31,485
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 505
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 10,642
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,708
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 17,027
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 59,340
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 662
M. Úrokové náklady (562) 19
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 643
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -662
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 16,365
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 15,405
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35714506 TIN: 2020992402 DIČ: SK2020992402
 • Sídlo: Ebys, Bajkalská 22, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Duben 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Juraj Kmec 55 Kráľová pri Senci 900 50 08.08.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Juraj Kmec 7 500 € (100%) 55 Kráľová pri Senci 900 50
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.03.2013Nové obchodné meno:
   Ebys, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   14.03.2013Zrušené obchodné meno:
   eBys, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 30/B Bratislava 821 04
   17.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Červinka Kráľová pri Senci 765 Kráľová pri Senci 900 55
   Ing. Igor Kopček Duklianskych hrdinov 1209/28 Vranov nad Topľou 093 01
   11.08.2009Nové sidlo:
   Ivánska cesta 30/B Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Červinka Kráľová pri Senci 765 Kráľová pri Senci 900 55
   Ing. Igor Kopček Duklianskych hrdinov 1209/28 Vranov nad Topľou 093 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.08.2009Zrušené sidlo:
   Nové záhrady 1/13 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Červinka Fábryho 34 Košice 040 22
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Peter Červinka Fábryho 34 Košice 040 22 Vznik funkcie: 05.02.2008
   01.04.2008Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   počítačové služby v rozsahu voľnej živnosti
   reklamné a marketingové služby v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti reklamy, propagácie, inzercie a marketingu
   23.02.2008Nové obchodné meno:
   eBys, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Červinka Fábryho 34 Košice 040 22
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Červinka Fábryho 34 Košice 040 22 Vznik funkcie: 05.02.2008
   22.02.2008Zrušené obchodné meno:
   Benefit plus, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Knut 599 Kráľová pri Senci 900 50
   Martin Knut 667 Kráľová pri Senci 900 50
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Knut 599 Kráľová pri Senci 900 50 Vznik funkcie: 13.03.2007
   Martin Knut 667 Kráľová pri Senci 900 50
   08.08.2007Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Kmec 55 Kráľová pri Senci 900 50
   Marek Knut 599 Kráľová pri Senci 900 50
   Martin Knut 667 Kráľová pri Senci 900 50
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kmec 55 Kráľová pri Senci 900 50
   Marek Knut 599 Kráľová pri Senci 900 50 Vznik funkcie: 13.03.2007
   Martin Knut 667 Kráľová pri Senci 900 50
   07.08.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Kmec Duklianskych hrdinov 1209 Vranov nad Topľou 093 01
   Marek Knut Duklianskych hrdinov 1211 Vranov nad Topľou 093 01
   Martin Knut Kollárova 17 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kmec Duklianskych hrdinov 1209 Vranov nad Topľou 093 01
   Martin Knut Kollárova 17 Senec 903 01
   05.07.2007Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   organizačné zabezpečenie verejných kultúrnych podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   výroba audiovizuálnych záznamov so súhlasom autora
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy a kultúry v rozsahu voľnej živnosti
   vizažistické služby bez zásahu do integrity ľudského tela
   administratívne práce
   organizovanie školení, kurzov a seminárov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   leasing motorových vozidiel v rozsahu voľnej živnosti
   upratovacie a čistiace práce
   kopírovacie práce
   vedenie účtovníctva
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávaterská činnosť
   nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
   fotografické práce
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   producentská činnosť v oblasti televíznej videotorby
   natáčanie videokamerou
   počítačové spracovanie videa a zvuku
   technické služby súvisiace s produkciou filmu alebo videozáznamu
   služby verejných nosičov a poslov
   prenájom hnuteľných vecí - leasing v rozsahu voľnej živnosti
   19.05.2007Nové sidlo:
   Nové záhrady 1/13 Bratislava 821 05
   18.05.2007Zrušené sidlo:
   Somolického 1/b Bratislava 811 06
   06.06.2001Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Kmec Duklianskych hrdinov 1209 Vranov nad Topľou 093 01
   Marek Knut Duklianskych hrdinov 1211 Vranov nad Topľou 093 01
   Martin Knut Kollárova 17 Senec 903 01
   05.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radoslava Gbelská Bajzova 233/6 Bratislava 821 08
   Ing. Juraj Kmec Duklianskych hrdinov 1209 Vranov nad Topľou 093 01
   Marek Knut Duklianskych hrdinov 1211 Vranov nad Topľou 093 01
   Martin Knut Kollárova 17 Senec 903 01
   11.05.2000Nové obchodné meno:
   Benefit plus, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prekladateľstvo a tlmočníctvo z/do jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, ruského
   výroba a predaj nenahratých nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahratých zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Radoslava Gbelská Bajzova 233/6 Bratislava 821 08
   Ing. Juraj Kmec Duklianskych hrdinov 1209 Vranov nad Topľou 093 01
   Marek Knut Duklianskych hrdinov 1211 Vranov nad Topľou 093 01
   Martin Knut Kollárova 17 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Kmec Duklianskych hrdinov 1209 Vranov nad Topľou 093 01
   Martin Knut Kollárova 17 Senec 903 01
   10.05.2000Zrušené obchodné meno:
   Knut & Knut, creative studio, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   organizačné zabezpečenie verejných kultúrnych podujatí
   producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby
   výroba audiovizuálnych programov
   prekladateľstvo a tlmočníctvo z/do jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, ruského
   výroba a predaj nenahratých nosičov zvukových alebo zvukovo - obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahratých zvukových alebo zvukovo - obrazových záznamov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy a kultúry
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Knut Bobrovec 401 Liptovský Mikuláš 032 21
   Martin Knut Záhrebská 9 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Knut Záhrebská 9 Bratislava 811 05
   12.04.1999Nové sidlo:
   Somolického 1/b Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Marek Knut Bobrovec 401 Liptovský Mikuláš 032 21
   Martin Knut Záhrebská 9 Bratislava 811 05
   11.04.1999Zrušené sidlo:
   Záhrebská 9 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Knut Bobrovec 401 Liptovský Mikuláš 032 21
   Martin Knut Záhrebská 9 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Knut Bobrovec 401 Liptovský Mikuláš 032 21
   08.04.1997Nové obchodné meno:
   Knut & Knut, creative studio, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhrebská 9 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   organizačné zabezpečenie verejných kultúrnych podujatí
   producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby
   výroba audiovizuálnych programov
   prekladateľstvo a tlmočníctvo z/do jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, ruského
   výroba a predaj nenahratých nosičov zvukových alebo zvukovo - obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahratých zvukových alebo zvukovo - obrazových záznamov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy a kultúry
   Noví spoločníci:
   Marek Knut Bobrovec 401 Liptovský Mikuláš 032 21
   Martin Knut Záhrebská 9 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marek Knut Bobrovec 401 Liptovský Mikuláš 032 21
   Martin Knut Záhrebská 9 Bratislava 811 05