Vytvořte fakturu

CHT Maklér Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CHT Maklér Slovakia
IČO 35714573
TIN 2021337175
DIČ SK2021337175
Datum vytvoření 08 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CHT Maklér Slovakia
Jókaiho 4
92901
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 35 169 €
Zisk -8 791 €
Kapitál 16 223 €
Vlastní kapitál 6 885 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0315516591
Mobile(y) +421910482339
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,810
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,735
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 653
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,422
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 9,810
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,906
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,700
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,700
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 670
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -485
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,791
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,716
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 9,126
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 140
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,496
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,072
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,418
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,590
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 35,169
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 35,169
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 42,911
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,568
C. Služby (účtová skupina 51) 5,702
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 31,836
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 276
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,529
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,742
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,899
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 90
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 90
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -89
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,831
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,791
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35714573 TIN: 2021337175 DIČ: SK2021337175
 • Sídlo: CHT Maklér Slovakia, Jókaiho 4, 92901, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Duben 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.05.2003Nové sidlo:
   Jókaiho 4 Dunajská Streda 929 01
   Noví spoločníci:
   Dpt. Juraj Csóka Jantárova 1869/1 Dunajská Streda 929 01
   Hajnal Balázs Fodor utca 27/a Budapest 1126 Maďarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Dpt. Juraj Csóka Jantárova 1869/1 Dunajská Streda 929 01
   18.05.2003Zrušené sidlo:
   Karloveská 32 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   CARION SLOVAKIA, a.s. IČO: 31 629 091 Partizánska cesta 3 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Juraj Bodó Dunajská 27 Šamorín
   Mária Miklósová Kúpeľná 38 Dunajská Streda
   Hajnal Balázs Fodor utca 27/a Budapest Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Bodó Dunajská 27 Šamorín
   08.04.1997Nové obchodné meno:
   CHT Maklér Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karloveská 32 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie sprostredkovateľskej, konzultačnej a popradenskej činnosti v prospech poisťovní a zaisťovní oprávnených podnikať na území Slovenskej republiky v zmysle povolenia Ministerstva financií SR č. k.1988/97/94 zo dňa 6.3.1997
   nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Anton Bognár Jókaiho 4 Dunajská Streda 929 01
   CARION SLOVAKIA, a.s. IČO: 31 629 091 Partizánska cesta 3 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Juraj Bodó Dunajská 27 Šamorín
   Mária Miklósová Kúpeľná 38 Dunajská Streda
   Hajnal Balázs Fodor utca 27/a Budapest Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Bodó Dunajská 27 Šamorín