Vytvořte fakturu

BEVORI International - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BEVORI International
IČO 35714581
TIN 2020265566
DIČ SK2020265566
Datum vytvoření 11 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEVORI International
Staviteľská 7
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 768 497 €
Zisk -6 734 €
Kapitál 413 404 €
Vlastní kapitál 213 168 €
Kontaktní informace
Email karpinsky@bevori.sk
webové stránky http://www.bevori.sk
Telefon(y) +421243412057
Mobile(y) +421910909809
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 308,184
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 28,925
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 28,925
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 28,925
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 277,627
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 5,000
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 5,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 221,614
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 108,562
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,562
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 113,052
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 51,013
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 28,585
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 22,428
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,632
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,632
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 308,184
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 171,834
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,875
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,875
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 165,722
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 165,722
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,734
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 136,350
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,792
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,792
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 125,846
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 76,677
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 76,677
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,292
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,612
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,489
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,776
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,712
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,712
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 768,497
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,900
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 760,048
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 549
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 744,209
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,900
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 60,924
D. Služby (účtová skupina 51) 320,406
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 245,159
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 178,922
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 60,942
4. Sociální náklady (527, 528) 5,295
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12,258
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 26,573
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 26,573
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 10,709
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 61,280
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,288
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 379,718
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,171
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,348
2. Ostatní náklady (562A) 1,348
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 13,823
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,169
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,119
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,853
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 20,853
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -5,000
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,734
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35714581 TIN: 2020265566 DIČ: SK2020265566
 • Sídlo: BEVORI International, Staviteľská 7, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Duben 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jaroslav Škarba Beňadická 28 Bratislava 851 01 19.02.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jaroslav Škarba 6 639 € (100%) Beňadická 28 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.03.2014Nové sidlo:
   Staviteľská 7 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Škarba Beňadická 28 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.02.1998
   03.03.2014Zrušené sidlo:
   Galvaniho 2/a Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Škarba Nezábudková 20 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 19.02.1998
   26.05.2004Noví spoločníci:
   Jaroslav Škarba Beňadická 28 Bratislava 851 01
   25.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Nemec Palisády 34 Bratislava 811 06
   Jaroslav Škarba Nezábudková 20 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Nemec Palisády 34 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 19.02.1998
   15.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Nemec Palisády 34 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 19.02.1998
   Jaroslav Škarba Nezábudková 20 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 19.02.1998
   14.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Nemec Palisády 34 Bratislava 811 06
   Jaroslav Škarba Nezábudková 20 Bratislava 821 02
   30.11.2001Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Škarba Nezábudková 20 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Škarba Nezábudková 20 Bratislava 821 02
   29.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Škarba Ševčenkova 8 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Škarba Ševčenkova 8 Bratislava 851 01
   02.03.2000Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   30.11.1998Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   14.05.1998Nové obchodné meno:
   BEVORI International spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 2/a Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   činnosť colného deklaranta a prevádzka colného skladu
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
   Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Nemec Palisády 34 Bratislava 811 06
   Jaroslav Škarba Ševčenkova 8 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Nemec Palisády 34 Bratislava 811 06
   Jaroslav Škarba Ševčenkova 8 Bratislava 851 01
   13.05.1998Zrušené obchodné meno:
   FOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Palisády 34 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Mikuláš Bíro Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 02
   Ing. Robert Nemec Palisády 34 Bratislava 811 06
   Jaroslav Škarba Ševčenkova 8 Bratislava 851 01
   Michael Lorber Karl Meisselstrasse 8/7 Wien 1200 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mikuláš Bíro Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 02
   11.04.1997Nové obchodné meno:
   FOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Palisády 34 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Mikuláš Bíro Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 02
   Ing. Robert Nemec Palisády 34 Bratislava 811 06
   Jaroslav Škarba Ševčenkova 8 Bratislava 851 01
   Michael Lorber Karl Meisselstrasse 8/7 Wien 1200 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mikuláš Bíro Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 02