Vytvořte fakturu

Gramedia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Gramedia
IČO 35714646
TIN 2020267271
DIČ SK2020267271
Datum vytvoření 08 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Gramedia
Galvaniho 17/C
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 55 500 €
Zisk -78 137 €
Kapitál 2 740 323 €
Vlastní kapitál -44 521 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253411441
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,957,070
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,957,070
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,395
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,040
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,355
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,967,465
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 104,412
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 262,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 262,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,388
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -80,839
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -78,137
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,863,053
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,573,205
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 288,433
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 283,914
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,366
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,153
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,415
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 55,500
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 55,500
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 61,072
C. Služby (účtová skupina 51) 41,500
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 19,559
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 13
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,572
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 14,000
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 71,605
M. Úrokové náklady (562) 71,478
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 127
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -71,605
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -77,177
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -78,137
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35714646 TIN: 2020267271 DIČ: SK2020267271
 • Sídlo: Gramedia, Galvaniho 17/C, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Duben 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Kožár 140 Hrubá Borša 925 24 07.05.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Kožár 34 000 € (13%) 140 Hrubá Borša 925 24
  Gratex International, a.s. 228 000 € (87%) Bratislava 821 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.10.2013Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kožár 140 Hrubá Borša 925 23
   01.08.2010Nové sidlo:
   Galvaniho 17/C Bratislava 821 04
   31.07.2010Zrušené sidlo:
   Plynárenská 7/B Bratislava 821 09
   22.07.2004Nové sidlo:
   Plynárenská 7/B Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kožár 140 Hrubá Borša 925 24 Vznik funkcie: 07.05.2003
   21.07.2004Zrušené sidlo:
   Drieňová 3 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kožár 140 Hrubá Borša 925 24 Vznik funkcie: 07.05.2003
   13.11.2003Nové sidlo:
   Drieňová 3 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Gratex International, a.s. IČO: 35 743 468 Galvaniho 17/C Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kožár 140 Hrubá Borša 925 24 Vznik funkcie: 07.05.2003
   12.11.2003Zrušené sidlo:
   Dobrovičova 16 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   GraTex International spol. s r.o., IČO: 17 320 356 Dobrovičova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Akáč Lovinského ul. 39 Bratislava 811 04 Skončenie funkcie: 02.04.2003
   02.02.1998Nové obchodné meno:
   Gramedia, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Akáč Lovinského ul. 39 Bratislava 811 04 Skončenie funkcie: 02.04.2003
   01.02.1998Zrušené obchodné meno:
   Tegra, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Dobák Starohorská 40 Banská Bystrica
   28.04.1997Nové obchodné meno:
   Tegra, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   tvorba programového vybavenia /software/
   27.04.1997Zrušené obchodné meno:
   TEGRA, s.r.o.
   08.04.1997Nové obchodné meno:
   TEGRA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dobrovičova 16 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie a sprostredkovanie informácií
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovoobrazových záznamov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, programového vybavenia a reklamy
   vydavateľská činnosť
   reklamná činnosť
   grafické návrhy
   Noví spoločníci:
   GraTex International spol. s r.o., IČO: 17 320 356 Dobrovičova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Dobák Starohorská 40 Banská Bystrica