Vytvořte fakturu

K.T.I., družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.01.2017
Basic information
Obchodní název K.T.I., družstvo
IČO 35714689
TIN 2020250155
DIČ SK2020250155
Datum vytvoření 11 Duben 1997
Company category Družstvo
Sídlo K.T.I., družstvo
Banšelova 2/5940
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 65 239 €
Zisk -17 811 €
Kapitál 100 845 €
Vlastní kapitál 7 953 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243331641, +421243331643, +421244257067
Fax(y) 0243335466
Date of updating data: 09.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 58,926
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 58,926
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,164
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,666
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 11,663
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,157
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,846
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 80,592
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -22,679
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 1,660
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 1,660
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 829
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -7,357
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,811
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 103,271
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 97,712
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 862
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,037
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,540
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 89,273
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 628
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,931
Date of updating data: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 65,239
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 63,458
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,100
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 681
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 78,952
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,793
C. Služby (účtová skupina 51) 18,405
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 34,601
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 632
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,188
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,618
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,715
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -13,713
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 36,260
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,139
M. Úrokové náklady (562) 1,495
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,644
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,138
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -16,851
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -17,811
Date of updating data: 09.01.2017
Date of updating data: 09.01.2017