Vytvořte fakturu

Slow - Natur - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Slow - Natur
IČO 35714719
TIN 2020241487
DIČ SK2020241487
Datum vytvoření 18 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slow - Natur
Talichova 2
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 120 697 €
Zisk -18 218 €
Kapitál 215 340 €
Vlastní kapitál 68 675 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0315528917, 0903449490
Mobile(y) +421903449490, 0903449490, 0904221978
Fax(y) 0315528917
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 141,323
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 24,163
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 24,163
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,163
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 116,084
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 50,576
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,095
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 43,481
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 173
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 173
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 173
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 58,080
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 58,080
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,080
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,255
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 496
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,759
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,076
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,076
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 141,323
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,405
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 32,320
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 32,320
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,218
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,918
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,048
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,048
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 118,870
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 23,774
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,774
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 90,269
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,208
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 657
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,962
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 120,698
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 120,697
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 120,197
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 136,188
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 41,708
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 51,990
D. Služby (účtová skupina 51) 13,948
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 22,446
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 16,537
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,819
4. Sociální náklady (527, 528) 90
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 403
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,977
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,977
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 716
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -15,491
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,551
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,767
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,767
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,767
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,258
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,218
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35714719 TIN: 2020241487 DIČ: SK2020241487
 • Sídlo: Slow - Natur, Talichova 2, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dušan Drobný Beniakova 3 Bratislava 18.03.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Dušan Drobný 6 639 € (100%) Beniakova 3 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.05.2015Nové sidlo:
   Talichova 2 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   20.05.2015Zrušené sidlo:
   Polianky 15 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.2005Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Drobný Beniakova 3 Bratislava 841 05
   29.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Drobný Beniakova 3 Bratislava
   Ing. Ľuboš Bugala Sochorova 12 Vyškov na Morave Česká republika
   23.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Drobný Beniakova 3 Bratislava Vznik funkcie: 18.03.1997
   22.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Drobný Beniakova 3 Bratislava
   04.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Drobný Beniakova 3 Bratislava
   Ing. Ľuboš Bugala Sochorova 12 Vyškov na Morave Česká republika
   03.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Drobný Beniakova 3 Bratislava
   Ing. Ľuboš Bugala Sochorova 12 Vyškov na Morave Česká republika
   27.03.1998Nové sidlo:
   Polianky 15 Bratislava 841 01
   26.03.1998Zrušené sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   18.03.1997Nové obchodné meno:
   Slow - Natur s.r.o.
   Nové sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Drobný Beniakova 3 Bratislava
   Ing. Ľuboš Bugala Sochorova 12 Vyškov na Morave Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Drobný Beniakova 3 Bratislava