Vytvořte fakturu

P&P Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název P&P Slovakia
IČO 35714727
TIN 2020210500
DIČ SK2020210500
Datum vytvoření 26 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P&P Slovakia
Stará Vajnorská 17
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 694 889 €
Zisk 13 087 €
Kapitál 245 733 €
Vlastní kapitál 175 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 294,010
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 71,666
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 71,666
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 64,972
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 6,694
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 217,669
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 93,640
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,083
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 91,557
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 25,750
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 24,666
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,666
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,084
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 98,279
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 97,283
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 996
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,675
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,675
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 294,010
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,262
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 127,500
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -133,964
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 26,667
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -160,631
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,087
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 280,748
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 175
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 175
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 275,777
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 254,331
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 254,331
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 432
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,829
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,388
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,480
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 317
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,796
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,796
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 692,869
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 694,889
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 686,477
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,392
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,520
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 677,439
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 507,076
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,866
D. Služby (účtová skupina 51) 39,542
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 95,261
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 68,569
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 23,869
4. Sociální náklady (527, 528) 2,823
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 883
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,929
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,929
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,830
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,052
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,450
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 129,385
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,483
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,483
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,483
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,967
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,087
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35714727 TIN: 2020210500 DIČ: SK2020210500
 • Sídlo: P&P Slovakia, Stará Vajnorská 17, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dionýz Puha Cyprichova 72 Bratislava 831 05 26.03.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dionýz Puha 3 319 € (50%) Cyprichova 72 Bratislava 831 05
  Zoltán Pomsar 3 319 € (50%) Bratislava 851 10
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.02.2015Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   02.02.2015Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 820 17
   16.01.2015Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 820 17
   15.01.2015Zrušené sidlo:
   Prievozská 28 Bratislava 821 03
   19.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Zoltán Pomsar Kovácsova 459/14 Bratislava 851 10
   31.01.2002Nové sidlo:
   Prievozská 28 Bratislava 821 03
   30.01.2002Zrušené sidlo:
   Balkánska 126 Bratislava 851 10
   21.10.1998Noví spoločníci:
   Dionýz Puha Cyprichova 72 Bratislava 831 05
   Zoltán Pomsar Kovácsova 459/14 Bratislava 851 10
   20.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Pomsar Kovácsova 459/14 Bratislava 851 10
   Dionýz Puha Cyprichova 72 Bratislava 831 05
   26.03.1997Nové obchodné meno:
   P&P Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Balkánska 126 Bratislava 851 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   stolárstvo a drevovýroba
   Noví spoločníci:
   Zoltán Pomsar Kovácsova 459/14 Bratislava 851 10
   Dionýz Puha Cyprichova 72 Bratislava 831 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dionýz Puha Cyprichova 72 Bratislava 831 05
   Zoltán Pomsar Kovácsova 459/14 Bratislava 851 10