Vytvořte fakturu

Progres Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Progres Slovakia
IČO 35714778
TIN 2020982733
DIČ SK2020982733
Datum vytvoření 18 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Progres Slovakia
Komárnická 26
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 449 €
Zisk -5 221 €
Kapitál 6 428 €
Vlastní kapitál -1 042 €
Kontaktní informace
Email progslov@progslov.sk
webové stránky http://www.progslov.sk
Mobile(y) +421903217227
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,248
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,205
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,820
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,820
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,820
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -5,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,385
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,687
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 698
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 43
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 43
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,248
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,539
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 7,802
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,681
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,681
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,221
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,709
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,633
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 62
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 62
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,311
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,260
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,076
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,449
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,449
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,449
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,849
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,599
D. Služby (účtová skupina 51) 1,946
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 262
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,000
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,400
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,904
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,861
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,421
2. Ostatní náklady (562A) 1,421
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 440
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,861
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,261
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,221
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015