Vytvořte fakturu

i - COMMERCE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Obchodní název i - COMMERCE
IČO 35715022
Datum vytvoření 26 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo i - COMMERCE
Rajtákova 62
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 238 585 €
Zisk 40 871 €
Kapitál 321 607 €
Vlastní kapitál 299 911 €
Kontaktní informace
Email info@zlavonator.sk
Telefon(y) 0911727052, 0262520617
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 361,149
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,441
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,441
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,441
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 345,066
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,766
3. Výrobky (123) - /194/ 4,766
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 75,058
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 37,794
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,794
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 37,264
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 265,242
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 193
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 265,049
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 14,642
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 503
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 14,139
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 361,149
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 340,782
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 292,247
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 292,247
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 40,871
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,264
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 514
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 514
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 19,750
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 17,423
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,423
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 404
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 215
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 469
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,239
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 103
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 103
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 237,556
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 238,585
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 237,556
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,029
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 184,646
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,762
D. Služby (účtová skupina 51) 146,757
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,649
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,845
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,756
4. Sociální náklady (527, 528) 48
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,614
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,614
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,893
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,962
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 53,939
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 76,037
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 271
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 270
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 270
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 234
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 12
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 222
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 37
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 53,976
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 13,105
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 13,105
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 40,871
Date of updating data: 27.12.2016
Date of updating data: 27.12.2016