Vytvořte fakturu

DONAU CONSULT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DONAU CONSULT
IČO 35715057
TIN 2020990807
Datum vytvoření 26 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DONAU CONSULT
Černicová 2
83101
Bratislava
Financial information
Zisk -513 €
Kapitál 16 654 €
Vlastní kapitál 15 734 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905640112
Mobile(y) 0905640112
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 16,621
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,611
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 16,166
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 16,166
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 445
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 445
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,621
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,221
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 370
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 370
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,725
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 11,169
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,444
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -513
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,400
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 920
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 920
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 33
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 33
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -33
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -33
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -513
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015