Vytvořte fakturu

SLOV - CONTRAKT PS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Obchodní název SLOV - CONTRAKT PS
Stav Zničeno
IČO 35715111
TIN 2021395728
Datum vytvoření 08 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOV - CONTRAKT PS
Pod Urpínom 16
97401
Banská Bystrica
Financial information
Prodej a příjem 12 093 €
Kapitál 88 €
Vlastní kapitál -2 687 €
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,845
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,845
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,845
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,772
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 73
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,845
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,687
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -9,658
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -9,658
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,532
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,532
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,766
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,039
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,727
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,210
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 12,093
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,210
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 883
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,554
D. Služby (účtová skupina 51) 318
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,236
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,311
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,925
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 539
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,892
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 59
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 18
2. Ostatní náklady (562A) 18
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 41
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -59
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 480
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
Date of updating data: 23.11.2015
Files
4160724.tif
Date of updating data: 23.11.2015
 • IČO :35715111 TIN: 2021395728
 • Sídlo: SLOV - CONTRAKT PS, Pod Urpínom 16, 97401, Banská Bystrica
 • Datum vytvoření: 08 Duben 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.11.2015Zrušené obchodné meno:
   SLOV - CONTRAKT PS s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pod Urpínom 16 Banská Bystrica 974 01
   22.05.2012Nové obchodné meno:
   SLOV - CONTRAKT PS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pod Urpínom 16 Banská Bystrica 974 01
   08.04.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným