Vytvořte fakturu

VIW Natur - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VIW Natur
IČO 35715201
TIN 2020266270
DIČ SK2020266270
Datum vytvoření 16 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIW Natur
Jókaiho 600
94613
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 74 156 €
Zisk 4 205 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0357793759, 0357894055, 0357894056
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 112,826
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 112,826
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 39,050
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,240
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 60,397
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,503
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,480
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 181,066
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -106,998
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 413
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -118,255
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,205
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 288,064
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,765
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 285,299
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 29,779
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 354
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 255,166
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 74,156
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 74,156
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 70,363
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 39,627
C. Služby (účtová skupina 51) 11,131
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 10,963
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 602
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,810
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 230
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,793
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,398
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 558
XI. Kurzové zisky (663) 558
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 146
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 146
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 412
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,205
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,205
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35715201 TIN: 2020266270 DIČ: SK2020266270
 • Sídlo: VIW Natur, Jókaiho 600, 94613, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Duben 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.01.1999Nové sidlo:
   Jókaiho 600 Okoličná na Ostrove 946 13
   Noví spoločníci:
   FLOMARKT, a.s. IČO: 35 746 157 Úprkova 39 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Viktor Welte Reintalstrasse 206 Leibstadt 4353 Švajčiarsko dlhodobý pobyt na území SR : Majora 69 Okoličná na Ostrove
   28.01.1999Zrušené sidlo:
   Úprkova 39 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   FLOMARKT spol. s r.o. IČO: 35 698 641 Úprkova 39 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viktor Welte Reintalstrasse 206 Leibstadt 4353 Švajčiarsko dlhodobý pobyt na území SR : Nám.M.R. Štefánika 902/4 Komárany 945 01
   16.04.1997Nové obchodné meno:
   VIW Natur s.r.o.
   Nové sidlo:
   Úprkova 39 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   výroba dekoračných výrobkov /z textilu, dreva, slamy, kože, časti rastlín prírodných materialov/
   vykonávanie žatevných prác
   Noví spoločníci:
   FLOMARKT spol. s r.o. IČO: 35 698 641 Úprkova 39 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ildikó Keszánová Škôlky 116 Zlatná na Ostrove 946 12
   Viktor Welte Reintalstrasse 206 Leibstadt 4353 Švajčiarsko dlhodobý pobyt na území SR : Nám.M.R. Štefánika 902/4 Komárany 945 01