Vytvořte fakturu

PROSAT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROSAT
IČO 35715235
TIN 2020203372
DIČ SK2020203372
Datum vytvoření 16 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROSAT
Nová 666/68
90023
Viničné
Financial information
Prodej a příjem 17 728 €
Zisk -3 516 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903531706, +421905641305, +421905636459, +421905605973
Fax(y) 0244450817
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 127,198
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 317
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 317
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 317
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 126,814
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 125,963
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,563
3. Výrobky (123) - /194/ 1,068
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 111,332
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) -956
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) -956
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -956
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,807
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,807
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 67
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 67
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 127,198
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -31,273
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 839
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 839
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -35,235
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,098
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -43,333
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,516
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 158,632
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 25,284
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 860
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 24,424
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 122,597
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,183
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,585
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -402
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 125,657
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 729
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 344
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -5,752
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1,564
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,751
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) -161
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) -161
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 17,128
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 17,728
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,375
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,538
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,815
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,244
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,829
D. Služby (účtová skupina 51) 4,452
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,433
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,419
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,962
4. Sociální náklady (527, 528) 52
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 410
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,120
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,516
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,632
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,516
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,516
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015