Vytvořte fakturu

Fond-Capital Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Fond-Capital Slovakia
IČO 35715286
TIN 2021344897
DIČ SK2021344897
Datum vytvoření 17 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Fond-Capital Slovakia
Mlynské nivy 56
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 256 203 €
Zisk 224 866 €
Kontaktní informace
Email evamikulas@centrum.sk
Telefon(y) 0905581133
Mobile(y) 0905581133
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 279,320
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 203,557
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 182,533
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 21,323
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 157,939
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,271
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 21,024
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 21,024
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 75,151
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,647
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 778
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 778
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 869
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 73,504
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 190
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 73,314
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 612
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 612
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 279,320
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 279,404
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,377
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,377
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 46,522
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 122,127
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -75,605
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 224,866
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -84
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) -284
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -1,579
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -1,579
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,295
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,439
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 256,203
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,439
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 250,764
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,071
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,079
D. Služby (účtová skupina 51) 4,660
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,112
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,380
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,380
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,251
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 589
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 227,132
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,300
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 39
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 39
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 39
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,338
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,338
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,299
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 225,833
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 967
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 967
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 224,866
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35715286 TIN: 2021344897 DIČ: SK2021344897
 • Sídlo: Fond-Capital Slovakia, Mlynské nivy 56, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Duben 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Rehák 59 Kostolná - Záriečie 913 04 05.06.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Rehák 6 639 € (100%) 59 Kostolná - Záriečie 913 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.04.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   18.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Ján Paulíny 81 Kostolná - Záriečie 913 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Paulíny 81 Kostolná - Záriečie 913 04 Vznik funkcie: 17.04.1997
   02.04.2008Noví spoločníci:
   Ing. Peter Rehák 59 Kostolná - Záriečie 913 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Rehák 59 Kostolná - Záriečie 913 04 Vznik funkcie: 05.06.2007
   01.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Rehák 58 Kostolná Záriečie 913 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Rehák 58 Kostolná Záriečie 913 01 Vznik funkcie: 05.06.2007
   26.06.2007Noví spoločníci:
   Ing. Peter Rehák 58 Kostolná Záriečie 913 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Rehák 58 Kostolná Záriečie 913 01 Vznik funkcie: 05.06.2007
   25.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Teresa Pavlásková Krasková 2 Trenčín
   03.10.2006Nové sidlo:
   Mlynské nivy 56 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ján Paulíny 81 Kostolná - Záriečie 913 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Paulíny 81 Kostolná - Záriečie 913 04 Vznik funkcie: 17.04.1997
   02.10.2006Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Paulíny 81 Kostolná - Zárečie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Paulíny 81 Kostolná - Zárečie Vznik funkcie: 17.04.1997
   11.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ján Paulíny 81 Kostolná - Zárečie Vznik funkcie: 17.04.1997
   10.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Paulíny 81 Kostolná - Zárečie
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Ján Paulíny 81 Kostolná - Zárečie
   Ing. Teresa Pavlásková Krasková 2 Trenčín
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ján Paulíny 81 Kostolná - Zárečie
   Ing. Teresa Pavlásková Krasková 2 Trenčín
   17.04.1997Nové obchodné meno:
   Fond-Capital Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti- veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť, factoring a forfaiting
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   vydavateľské činnosti
   prenájom strojov, zariadení a spotrebného tovaru
   Noví spoločníci:
   Ján Paulíny 81 Kostolná - Zárečie
   Ing. Teresa Pavlásková Krasková 2 Trenčín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Paulíny 81 Kostolná - Zárečie