Vytvořte fakturu

SLOVREAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOVREAL
IČO 35715308
TIN 2020265632
DIČ SK2020265632
Datum vytvoření 17 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVREAL
Špitálska 27
81108
Bratislava
Financial information
Zisk -1 600 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0249261111, 0220850501
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 136
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 136
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 136
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -131,748
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,959
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,959
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 705
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -140,812
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,600
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 131,884
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 131,248
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 124,478
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 979
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,791
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 636
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 640
C. Služby (účtová skupina 51) 640
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -640
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -640
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 0
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 0
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -640
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,600
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015