Vytvořte fakturu

SLOVAKIA TAP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOVAKIA TAP
IČO 35715316
TIN 2020203350
DIČ SK2020203350
Datum vytvoření 17 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVAKIA TAP
Bratislavská 85
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 161 160 €
Zisk -3 848 €
Kontaktní informace
Email slovakiatap@stonline.sk
webové stránky http://www.slovakiatap.sk
Telefon(y) +421336400056, +421336422506
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 113,354
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 33,771
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 33,771
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 33,771
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 79,270
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 69,794
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 69,794
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,744
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,744
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,744
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,732
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,149
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,583
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 313
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 313
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 113,354
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,630
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 335
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 335
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,471
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,471
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,848
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 100,851
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 954
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 954
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 99,897
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 19,864
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,864
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 72,591
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,444
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 901
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,097
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 873
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 873
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 161,160
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 161,160
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 148,451
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,785
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,924
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 162,810
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 75,985
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,321
D. Služby (účtová skupina 51) 38,869
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 34,057
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 24,161
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,490
4. Sociální náklady (527, 528) 1,406
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,731
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,656
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,656
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 191
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,650
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,061
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,238
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,238
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,238
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,888
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,848
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35715316 TIN: 2020203350 DIČ: SK2020203350
 • Sídlo: SLOVAKIA TAP, Bratislavská 85, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 17 Duben 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Tibor Letko Družstevná 1424/20 Modra 900 01 29.03.2000
  Renáta Osvaldová Vidlicova 11 Bratislava 831 01 27.01.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Tibor Letko 3 353 € (50.2%) Družstevná 1424/20 Modra 900 01
  Renáta Osvaldová 3 320 € (49.8%) Vidlicova 11 Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.02.2014Noví spoločníci:
   Mgr. Tibor Letko Družstevná 1424/20 Modra 900 01
   Renáta Osvaldová Vidlicova 11 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Renáta Osvaldová Vidlicova 11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.01.2014
   18.02.2014Zrušeny spoločníci:
   Ján Antalík Exnárova 29 Bratislava 820 03
   Anna Kujanová Vidlicova 11 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Robert Osvald Černyševského 7 Bratislava 851 01
   29.11.2000Nové sidlo:
   Bratislavská 85 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ján Antalík Exnárova 29 Bratislava 820 03
   Anna Kujanová Vidlicova 11 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Robert Osvald Černyševského 7 Bratislava 851 01
   28.11.2000Zrušené sidlo:
   Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Antalík Exnárova 29 Bratislava 820 03
   Anna Kujanová Vidlicova 11 Bratislava 831 01
   Svetozár Prokeš Budovateľská 963 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.03.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Tibor Letko Družstevná 1424/20 Modra 900 01
   28.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Svetozár Prokeš Budovateľská 963 Stupava 900 31
   24.04.1998Noví spoločníci:
   Ján Antalík Exnárova 29 Bratislava 820 03
   Anna Kujanová Vidlicova 11 Bratislava 831 01
   Svetozár Prokeš Budovateľská 963 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Antalík Exnárova 29 Bratislava 820 03
   Anna Kujanová Vidlicova 11 Bratislava 831 01
   Svetozár Prokeš Budovateľská 963 Stupava 900 31
   Juraj Vícen Sotinská 1373/17 Senica 905 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Vícen Sotinská 1373/17 Senica 905 01
   17.04.1997Nové obchodné meno:
   SLOVAKIA TAP, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ján Antalík Exnárova 29 Bratislava 820 03
   Anna Kujanová Vidlicova 11 Bratislava 831 01
   Svetozár Prokeš Budovateľská 963 Stupava 900 31
   Juraj Vícen Sotinská 1373/17 Senica 905 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Svetozár Prokeš Budovateľská 963 Stupava 900 31
   Juraj Vícen Sotinská 1373/17 Senica 905 01