Vytvořte fakturu

L+M STAVOSERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název L+M STAVOSERVIS
Stav V likvidaci
IČO 35715332
TIN 2020241388
Datum vytvoření 08 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo L+M STAVOSERVIS
Stromová 13
83101
Bratislava
Financial information
Zisk -363 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 123,269
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 468,818
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 169,222
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 169,222
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,968
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,526
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,526
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,442
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 294,915
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 294,915
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 713
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 713
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) -345,549
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) -345,549
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 123,269
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -148,179
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 278
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 278
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -148,095
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -148,095
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -363
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 271,448
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 265,080
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 107,920
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 107,920
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 18,631
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 924
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 137,605
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 6,368
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 363
D. Služby (účtová skupina 51) 363
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -363
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -363
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -363
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -363
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4271461.tif
Date of updating data: 25.06.2015