Vytvořte fakturu

HOTEL REMY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HOTEL REMY
IČO 35715367
TIN 2020227979
DIČ SK2020227979
Datum vytvoření 16 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HOTEL REMY
Stará Vajnorská cesta 37
83218
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 309 291 €
Zisk 674 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244455063
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 835,340
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 828,701
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 751,021
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 6,639
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,019
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,623
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,911
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 873,359
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 298,319
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 651,995
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 651,995
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,355
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -355,705
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 674
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 575,040
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 571,278
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,193
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 11,996
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,833
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 547,256
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,762
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 309,291
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 48,781
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 212,099
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48,411
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 305,767
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 19,182
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 30,865
C. Služby (účtová skupina 51) 21,513
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 154,615
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,328
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 69,896
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,368
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,524
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 189,320
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,851
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,851
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,850
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 674
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 674
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015