Vytvořte fakturu

JAGY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JAGY
IČO 35715375
TIN 2020986055
DIČ SK2020986055
Datum vytvoření 18 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JAGY
Dušnica 16
90638
Rohožník
Financial information
Prodej a příjem 57 372 €
Zisk 753 €
Kontaktní informace
webové stránky http://ubytovaniestupava.sk
Mobile(y) +421911845085
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 302,595
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 302,595
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 73,741
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,242
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,707
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,196
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,339
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 312,837
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 96,641
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 88,917
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 753
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 216,196
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 64
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 216,132
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,061
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 73
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,306
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 213,692
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 57,372
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 53,076
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,296
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 55,930
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 23,813
C. Služby (účtová skupina 51) 21,271
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 1,428
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,392
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,026
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,442
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,992
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 463
X. Úrokové výnosy (662) 1
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 462
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 192
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 192
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 271
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,713
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 753
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35715375 TIN: 2020986055 DIČ: SK2020986055
 • Sídlo: JAGY, Dušnica 16, 90638, Rohožník
 • Datum vytvoření: 18 Duben 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Milan Jagelka Dušnica 16 Rohožník 906 38 16.05.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Milan Jagelka 2 656 € (40%) Dušnica 16 Rohožník 906 38
  MUDr. Ingrid Jagelková 2 656 € (40%) Rohožník 906 38
  Mgr. Katarína Pikáliová 1 328 € (20%) Dušnica 16 Rohožník 906 38
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.02.2009Noví spoločníci:
   MUDr. Ingrid Jagelková Dušnica 16 Rohožník 906 38
   Mgr. Katarína Pikáliová Dušnica 16 Rohožník 906 38
   05.02.2009Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Ingrid Jagelková Karpatská 2 Rohožník 906 38
   16.05.2007Nové sidlo:
   Dušnica 16 Rohožník 906 38
   Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Jagelka Dušnica 16 Rohožník 906 38
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Jagelka Dušnica 16 Rohožník 906 38
   15.05.2007Zrušené sidlo:
   Obchodná 323 Rohožník 906 38
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Jagelka Karpatská 2 Rohožník 906 38
   Mgr. Milan Jagelka Bernolákova 1 Stupava 900 31
   Katarína Jagelková Karpatská 2 Rohožník 906 38
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Jagelka Bernolákova 1 Stupava
   30.10.2003Noví spoločníci:
   Martin Jagelka Karpatská 2 Rohožník 906 38
   Mgr. Milan Jagelka Bernolákova 1 Stupava 900 31
   MUDr. Ingrid Jagelková Karpatská 2 Rohožník 906 38
   Katarína Jagelková Karpatská 2 Rohožník 906 38
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Jagelka Bernolákova 1 Stupava
   29.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Milan Jagelka Obchodná 323 Rohožník 906 38
   Martin Jagelka Obchodná 323 Rohožník
   Katarína Jagelková Obchodná 323 Rohožník 906 38
   MUDr. Ingrid Jagelková Obchodná 323 Rohožník 906 38
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Jagelka Obchodná 323 Rohožník 906 38
   18.01.2002Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Jagelka Obchodná 323 Rohožník 906 38
   Katarína Jagelková Obchodná 323 Rohožník 906 38
   17.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Milan Jagelka Obchodná 323 Rohožník 906 38
   26.05.1999Noví spoločníci:
   Martin Jagelka Obchodná 323 Rohožník
   Mgr. Milan Jagelka Obchodná 323 Rohožník 906 38
   MUDr. Ingrid Jagelková Obchodná 323 Rohožník 906 38
   25.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Martin Jagelka Obchodná 323 Rohožník
   Mgr. Milan Jagelka Obchodná 323 Rohožník 906 38
   MUDr. Ingrid Jagelková Obchodná 323 Rohožník 906 38
   18.04.1997Nové obchodné meno:
   JAGY s.r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 323 Rohožník 906 38
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť, prenájom nehnuteľností, sprostredkovacia činnosť, nákup tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živností.
   Noví spoločníci:
   Martin Jagelka Obchodná 323 Rohožník
   Mgr. Milan Jagelka Obchodná 323 Rohožník 906 38
   MUDr. Ingrid Jagelková Obchodná 323 Rohožník 906 38
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Milan Jagelka Obchodná 323 Rohožník 906 38