Vytvořte fakturu

Vero Company - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Vero Company
IČO 35715391
TIN 2020227902
DIČ SK2020227902
Datum vytvoření 10 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Vero Company
Kostolná Ves 182
97226
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 46 830 €
Zisk -3 847 €
Vlastní kapitál -38 269 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0911191455
Mobile(y) 0911191455
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 59,325
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 59,202
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 31,221
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,221
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 356
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 356
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 26,092
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 22,597
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,597
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 113
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,382
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,533
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 788
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 745
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 123
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 123
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 59,325
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,346
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,447
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,447
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,847
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 57,979
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 46,479
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 42,281
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,281
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,063
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 11,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 46,829
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 46,830
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 43,606
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,080
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 144
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 49,387
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 28,665
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,623
D. Služby (účtová skupina 51) 14,310
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 425
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 364
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,557
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,912
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 330
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 330
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -330
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,887
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,847
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35715391 TIN: 2020227902 DIČ: SK2020227902
 • Sídlo: Vero Company, Kostolná Ves 182, 97226, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Duben 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.02.2015Nové sidlo:
   Kostolná Ves 182 Kostolná Ves 972 26
   18.02.2015Zrušené sidlo:
   Moravská 7 Bratislava 831 03
   14.06.2014Nové sidlo:
   Moravská 7 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ingrida Bačová 182 Kostolná Ves 972 26
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   13.06.2014Zrušené sidlo:
   Družstevná 2 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ingrid Bačová 182 Kostolná Ves 972 26
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.11.2013Nové obchodné meno:
   Vero Company, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Družstevná 2 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Gianni Quagliato Loc. Mun. Timişora, Str. Verde Nr. 58 Jud. Timiş Rumunsko
   Ingrid Bačová 182 Kostolná Ves 972 26
   Nový štatutárny orgán:
   Gianni Quagliato Loc. Mun. Timişora, Str. Verde Nr. 58 Jud. Timiş Rumunsko Vznik funkcie: 30.09.2013
   04.11.2013Zrušené obchodné meno:
   AllForHockey, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Hraničná 20 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Bačík Kopanice 3580/23 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Bačík Kopanice 3580/23 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 30.05.2005
   31.05.2013Nové sidlo:
   Hraničná 20 Bratislava 821 05
   30.05.2013Zrušené sidlo:
   Budyšínska 20 Bratislava 831 03
   06.02.2013Zrušeny spoločníci:
   Alexander Máteffy Saratovská 3424/6C Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Máteffy Saratovská 3424/6C Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 28.11.2011
   15.12.2011Noví spoločníci:
   Alexander Máteffy Saratovská 3424/6C Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Máteffy Saratovská 3424/6C Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 28.11.2011
   08.07.2011Nové obchodné meno:
   AllForHockey, s. r. o.
   07.07.2011Zrušené obchodné meno:
   KOBAS, spol. s r.o.
   10.02.2010Nové sidlo:
   Budyšínska 20 Bratislava 831 03
   09.02.2010Zrušené sidlo:
   Odbojárov 9 Bratislava 831 04
   18.06.2005Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne práce
   automatizované spracovanie údajov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   poradenská a konzultačná činnosť a školiaca činnosť v oblasti informačných technológií
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním a triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Bačík Kopanice 3580/23 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 30.05.2005
   17.06.2005Zrušeny spoločníci:
   EUROHOCKEY S.R.O. IČO: 35 700 106 Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Martina Antalová Damborského 8 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Antalová Damborského 8 Bratislava 841 01
   08.02.2001Nové sidlo:
   Odbojárov 9 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
   Noví spoločníci:
   EUROHOCKEY S.R.O. IČO: 35 700 106 Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Martina Antalová Damborského 8 Bratislava 841 01
   Jozef Bačík Kopanice 3580/23 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Antalová Damborského 8 Bratislava 841 01
   07.02.2001Zrušené sidlo:
   Žitná 5 Bratislava 831 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   opravy dvojstopých motorových vozidiel
   montáž autodoplnkov a autoalarmov
   prevádzkovanie biliardových stolov
   pohostinská činnosť ( bez ubytovacích zariadení )
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Bačík Lietavská 3 Bratislava
   Milan Erd Trenčianska 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Bačík Lietavská 3 Bratislava
   Milan Erd Trenčianska 10 Bratislava
   14.01.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie biliardových stolov
   pohostinská činnosť ( bez ubytovacích zariadení )
   Noví spoločníci:
   Jozef Bačík Lietavská 3 Bratislava
   Milan Erd Trenčianska 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Bačík Lietavská 3 Bratislava
   Milan Erd Trenčianska 10 Bratislava
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Jozef Bačík Lietavská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Bačík Lietavská 3 Bratislava
   10.04.1997Nové obchodné meno:
   KOBAS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Žitná 5 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   opravy dvojstopých motorových vozidiel
   montáž autodoplnkov a autoalarmov
   Noví spoločníci:
   Jozef Bačík Lietavská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Bačík Lietavská 3 Bratislava