Vytvořte fakturu

VaF - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VaF
IČO 35715413
TIN 2020250056
DIČ SK2020250056
Datum vytvoření 09 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VaF
Rovinka 207
90041
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 555 €
Zisk 404 €
Kapitál 144 399 €
Vlastní kapitál 139 380 €
Kontaktní informace
Email jozef@vaf.sk
Telefon(y) 0905342404
Mobile(y) 0905342404
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 143,413
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 92,954
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 92,954
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 16,099
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 76,855
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,459
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 60
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 60
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,707
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,440
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,440
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 267
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 48,692
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 509
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 48,183
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 143,413
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 139,784
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,357
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,357
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 130,384
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 130,384
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 404
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,629
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 412
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 412
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,424
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 635
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 635
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 282
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 369
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,138
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 793
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 793
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 27,545
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 27,555
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 27,545
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,213
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,399
D. Služby (účtová skupina 51) 6,142
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,116
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,880
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,201
4. Sociální náklady (527, 528) 35
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 295
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,988
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,988
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,273
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,342
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,004
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 182
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 182
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 182
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 126
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 49
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 77
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 56
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,398
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 994
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 994
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 404
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35715413 TIN: 2020250056 DIČ: SK2020250056
 • Sídlo: VaF, Rovinka 207, 90041, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Duben 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Jozef Vyskoč Rovinka 207 Rovinka 900 41 18.06.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Jozef Vyskoč 6 639 € (100%) Rovinka 207 Rovinka 900 41
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.10.2006Nové sidlo:
   Rovinka 207 Rovinka 900 41
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Vyskoč Rovinka 207 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Vyskoč Rovinka 207 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 18.06.1998
   04.10.2006Zrušené sidlo:
   Karadžičova 55 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jozef Vyskoč Karadžičova 55 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Vyskoč Karadžičova 55 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 18.06.1998
   10.06.2003Nové sidlo:
   Karadžičova 55 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Vyskoč Karadžičova 55 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Vyskoč Karadžičova 55 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 18.06.1998
   09.06.2003Zrušené sidlo:
   Bebravská 1 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Lenka Fibíková Bebravská 1 Bratislava 821 07
   RNDr. Jozef Vyskoč Karadžičova 55 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Lenka Fibíková Bebravská 1 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 16.05.2003
   RNDr. Jozef Vyskoč Karadžičova 55 Bratislava 811 07
   16.09.1998Nové sidlo:
   Bebravská 1 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Mgr. Lenka Fibíková Bebravská 1 Bratislava 821 07
   RNDr. Jozef Vyskoč Karadžičova 55 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Lenka Fibíková Bebravská 1 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 16.05.2003
   RNDr. Jozef Vyskoč Karadžičova 55 Bratislava 811 07
   15.09.1998Zrušené sidlo:
   Miletičova 46 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Lenka Fibíkova Miletičova 46 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Lenka Fibíková Miletičova 46 Bratislava 821 08
   09.04.1997Nové obchodné meno:
   VaF, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 46 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a expertízna činnosť v oblasti informačných systémov a ich ochrany
   vzdelávacia a lektorská činnosť v oblasti informačných systémov a ich ochrany
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Lenka Fibíkova Miletičova 46 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lenka Fibíková Miletičova 46 Bratislava 821 08