Vytvořte fakturu

Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov
IČO 35715570
TIN 2021011102
Datum vytvoření 21 Duben 1997
Company category Družstvo
Sídlo Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov
Tomášikova 26
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 34 465 €
Zisk 17 922 €
Kontaktní informace
Email sbdkredit@spravca.sk
Telefon(y) 0244455867, 0915768124
Mobile(y) 0915768124
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 38,154
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,440
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 37,419
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,931
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,931
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 33,058
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,430
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 21
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 21
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 714
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 714
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 38,154
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,594
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,058
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,058
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 166
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,448
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,448
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,922
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,560
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 68
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 68
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 11,832
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,670
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,670
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,378
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 500
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,284
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,660
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,660
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 34,465
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 34,465
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 34,465
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,185
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 375
D. Služby (účtová skupina 51) 10,140
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 670
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,280
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,950
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 136
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 136
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -136
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,144
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,222
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,222
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,922
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35715570 TIN: 2021011102
 • Sídlo: Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov, Tomášikova 26, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Duben 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Arpád Bachman predseda Zálužická 1 Bratislava 821 01 05.12.2007
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.05.2010Nové sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   25.05.2010Zrušené sidlo:
   Mierová 64 Bratislava 821 05
   14.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Arpád Bachman - predseda Zálužická 1 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 05.12.2007
   13.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Arpád Bachman - predseda predstavenstva Zálužická 1 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 29.08.2007
   Ing. Jozef Petráš - podpredseda predstavenstva Mierová 66 Bratislava
   26.09.2007Nový štatutárny orgán:
   Arpád Bachman - predseda predstavenstva Zálužická 1 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 29.08.2007
   25.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Susanne Buková - predseda predstavenstva Líščie údolie 143 Bratislava
   06.03.2001Nový štatutárny orgán:
   Susanne Buková - predseda predstavenstva Líščie údolie 143 Bratislava
   Ing. Jozef Petráš - podpredseda predstavenstva Mierová 66 Bratislava
   05.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Privrel - podpredseda predstavenstva Sedmokráskova 6 Bratislava
   JUDr. Adriana Schwartzová - predseda predstavenstva Pribišova 2 Bratislava
   21.04.1997Nové obchodné meno:
   Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov
   Nové sidlo:
   Mierová 64 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a stavebníctva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Privrel - podpredseda predstavenstva Sedmokráskova 6 Bratislava
   JUDr. Adriana Schwartzová - predseda predstavenstva Pribišova 2 Bratislava