Vytvořte fakturu

Dcentral - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Obchodní název Dcentral
Stav Zničeno
IČO 35715651
Datum vytvoření 21 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Dcentral
Sv. Cyrila a Metoda 15
03861
Vrútky
Financial information
Prodej a příjem 28 764 €
Zisk 6 024 €
Kontaktní informace
Email centro@nextra.sk
Telefon(y) 0903792702, 0245641311
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,327
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,205
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 88
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 88
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,698
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,698
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,698
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,419
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 20
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,399
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 122
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 30
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 92
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,327
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,909
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -9,418
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,616
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -12,034
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,024
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,418
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 452
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 452
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,261
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 626
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 626
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,072
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 177
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,386
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 705
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 705
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 28,764
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 28,764
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 28,759
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,217
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,052
D. Služby (účtová skupina 51) 12,326
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,822
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,290
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,498
4. Sociální náklady (527, 528) 34
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 17
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,547
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,381
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 89
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 89
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -88
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,459
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,435
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,435
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,024
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015
 • IČO :35715651
 • Sídlo: Dcentral, Sv. Cyrila a Metoda 15, 03861, Vrútky
 • Datum vytvoření: 21 Duben 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.11.2015Zrušené obchodné meno:
   Dcentral spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sv. Cyrila a Metoda 15 Vrútky 038 61
   06.05.2015Nové obchodné meno:
   Dcentral spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sv. Cyrila a Metoda 15 Vrútky 038 61
   21.04.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným