Vytvořte fakturu

S.V.E.P. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název S.V.E.P.
IČO 35715669
TIN 2021004986
DIČ SK2021004986
Datum vytvoření 10 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S.V.E.P.
Škultétyho 10
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 38 186 €
Zisk 256 €
Kapitál 23 995 €
Vlastní kapitál 17 796 €
Kontaktní informace
Email svep@upcmail.sk
Telefon(y) 0903430545
Mobile(y) +421903430545, +421903779833, 0903430545, 0903779833
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,674
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,674
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,674
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,154
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,505
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 786
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,235
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 20,828
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,082
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,958
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 4,872
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 256
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,746
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,026
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,720
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 334
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 463
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,531
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 392
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 38,186
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 38,186
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 36,758
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,218
C. Služby (účtová skupina 51) 7,970
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 17,739
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 277
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,722
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 832
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,428
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,998
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 212
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 212
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -212
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,216
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 256
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35715669 TIN: 2021004986 DIČ: SK2021004986
 • Sídlo: S.V.E.P., Škultétyho 10, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Duben 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Pobjecký Škultétyho 10 Bratislava 831 03 10.04.1997
  Ing. Gabriela Pobjecká Škultétyho 10 Bratislava 831 03 21.11.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Pobjecký 8 298 € (83.3%) Škultétyho 10 Bratislava 831 03
  Ing. Gabriela Pobiecká 1 660 € (16.7%) Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.05.2003Nové sidlo:
   Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Pobjecký Škultétyho 10 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 10.04.1997
   Ing. Gabriela Pobjecká Škultétyho 10 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 21.11.2002
   20.05.2003Zrušené sidlo:
   Žitná 25 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Pobjecký Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   11.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Pobjecký Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   10.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Pobjecký Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Pobiecká Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   Ing. Jozef Pobjecký Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Pobiecká Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   Ing. Jozef Pobjecký Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   10.04.1997Nové obchodné meno:
   S.V.E.P. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Žitná 25 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   organizovanie kurzov a školení v oblasti ekonomických činností
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Pobiecká Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   Ing. Jozef Pobjecký Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Pobjecký Škultétyho 10 Bratislava 831 03