Vytvořte fakturu

DURASEN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DURASEN
IČO 35715758
TIN 2021309070
Datum vytvoření 21 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DURASEN
Višňová 5
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 46 839 €
Zisk -10 994 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245523957
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 76
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 76
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 76
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,849
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,053
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 419
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 4,925
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -6,721
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -2,366
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,994
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,646
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 9,715
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,699
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 580
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,436
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,931
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 46,839
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 44,139
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,700
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 57,055
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 16,514
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,912
C. Služby (účtová skupina 51) 2,814
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 32,404
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 56
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 304
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -10,216
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,599
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 298
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 298
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -298
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -10,514
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,994
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35715758 TIN: 2021309070
 • Sídlo: DURASEN, Višňová 5, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Duben 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Marian Durai Višňová 5 Bratislava 831 01 21.04.1997
  Alžbeta Rákoczyová Kazanská 46 Bratislava 821 06 22.09.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Marian Durai 3 319 € (50%) Višňová 5 Bratislava 831 01
  Alžbeta Rákoczyová 3 319 € (50%) Kazanská 46 Bratislava 821 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.03.2004Noví spoločníci:
   Alžbeta Rákoczyová Kazanská 46 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Alžbeta Rákoczyová Kazanská 46 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 22.09.1999
   04.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Rákoczyová Hálova 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alžbeta Rákoczyová Hálova 18 Bratislava 851 01
   26.11.1999Noví spoločníci:
   Alžbeta Rákoczyová Hálova 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Alžbeta Rákoczyová Hálova 18 Bratislava 851 01
   25.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava 811 05
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Marian Durai Višňová 5 Bratislava 831 01
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava 811 05
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava 811 05
   Mgr. Marian Durai Višňová 5 Bratislava 831 01
   21.04.1997Nové obchodné meno:
   DURASEN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Višňová 5 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   pohostinská služba
   Noví spoločníci:
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava 811 05
   Mgr. Marian Durai Višňová 5 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Marian Durai Višňová 5 Bratislava 831 01
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava 811 05