Vytvořte fakturu

VHS Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VHS Bratislava
IČO 35715766
TIN 2020241454
DIČ SK2020241454
Datum vytvoření 23 Duben 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo VHS Bratislava
Pestovateľská 6
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 371 958 €
Zisk -7 924 €
Vlastní kapitál 1 339 744 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243191378, +421243191379, +421243191380, +421243191381, +421243191382, +421243191385, +421243638854, +421243638855, +421243638856, +421243640204, +421243640205, +421243640206, +421243642057, +421243642058, +421243642059
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,401,740
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,298,644
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,298,644
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 948,785
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 282,667
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 65,234
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,958
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 96,353
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 32,871
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 23,790
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,790
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,915
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 166
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 63,482
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,325
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 61,157
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,743
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,743
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,401,740
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,327,284
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,141,238
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,141,238
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,644
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,644
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 192,326
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 192,326
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,924
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,456
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 38,166
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 36,780
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 382
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,004
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 33,069
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 14,587
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,587
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,838
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,144
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,320
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,139
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 41
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,221
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,221
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 358,733
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 371,958
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 358,733
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,167
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,058
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 378,027
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 60,354
D. Služby (účtová skupina 51) 85,261
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 150,177
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 48,156
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 64,681
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 35,422
4. Sociální náklady (527, 528) 1,918
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 28,216
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 46,341
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 46,341
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,678
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,069
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 213,118
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 43
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 43
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 995
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 780
2. Ostatní náklady (562A) 780
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 215
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -952
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,021
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 903
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -58
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,924
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35715766 TIN: 2020241454 DIČ: SK2020241454
 • Sídlo: VHS Bratislava, Pestovateľská 6, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Duben 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dušan Nevín predseda Južná 42 Nitra 949 01 23.04.1997
  Ing. Stanislav Procházka člen Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 23.04.1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.06.2007Nový štatutárny orgán:
   Dušan Nevín - predseda Južná 42 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Ing. Stanislav Procházka - člen Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 23.04.1997
   07.06.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Nevín - predseda Podjavorinskej 16 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Ing. Stanislav Procházka - člen Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 23.04.1997
   19.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Dušan Nevín - predseda Podjavorinskej 16 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Ing. Stanislav Procházka - člen Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 23.04.1997
   18.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miriam Kollárová Mierová 376/40 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 29.06.1999
   Dušan Nevín Nábrežie Mládeže 551/11 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 11.06.2003
   Dušan Nevín Podjavorinskej 16 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Ing. Stanislav Procházka Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 23.04.1997
   01.11.2005Nové sidlo:
   Pestovateľská 6 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Procházka Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 23.04.1997
   31.10.2005Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 6 Bratislava 823 68
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Procházka Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.04.1997
   23.02.2005Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   manipulácia s nákladmi, prevádzkovanie skladov, okrem prevádzkovania verejných colných skladov
   obstarávateľské služby spojené so správou a údržbou nehnuteľností
   prenájom a sprostredkovanie tovaru, strojov, prístrojov, motorových vozidiel a zariadení
   prenájom a sprostredkovanie priemyselného tovaru
   vedenie účtovníctva
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   18.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Dušan Nevín Nábrežie Mládeže 551/11 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 11.06.2003
   Dušan Nevín Podjavorinskej 16 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Ing. Stanislav Procházka Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.04.1997
   17.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Nevín Podjavorinskej 16 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Mgr. Marcel Nevín Nábr. mládeže 11/1 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 29.06.1999
   Ing. Stanislav Procházka Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.04.1997
   26.09.2002Nové sidlo:
   Pestovateľská 6 Bratislava 823 68
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miriam Kollárová Mierová 376/40 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 29.06.1999
   Dušan Nevín Podjavorinskej 16 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Mgr. Marcel Nevín Nábr. mládeže 11/1 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 29.06.1999
   Ing. Stanislav Procházka Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.04.1997
   25.09.2002Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 823 68
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Nevín Podjavorinskej 16 Nitra 949 01
   Mgr. Marcel Nevín Nábr. mládeže 11/1 Nitra 949 01
   Ing. Stanislav Procházka Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05
   Ing. Miriam Procházková Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05
   19.05.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dušan Nevín Podjavorinskej 16 Nitra 949 01
   18.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dušan Nevín Kpt. Rašu 35 Bratislava 841 01
   17.11.1999Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marcel Nevín Nábr. mládeže 11/1 Nitra 949 01
   Ing. Miriam Procházková Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05
   16.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Kobes Hviezdoslavova 10 Zlaté Moravce 935 00
   Peter Matúš 103 Vinodol 951 06
   27.04.1998Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianských stavieb
   vykonávanie dopravných stavieb
   výroba a montáž mechanických častí technológie pre inžiniersku a priemyselnú výstavbu a výroba zámočníckych výrobkov
   opravy motorových dopravných prostriedkov, ako aj strojov a zariadení pre stavebnú činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   výkon činnosti stavbyvedúceho - vodohospodárske stavby
   výkon činnosti stavebného dozoru - vodohospodárske stavy
   18.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Štefan Kobes Hviezdoslavova 10 Zlaté Moravce 935 00
   Peter Matúš 103 Vinodol 951 06
   17.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Gerö Vlárska 8 Bratislava 831 01
   23.04.1997Nové obchodné meno:
   VHS Bratislava, a.s.
   Nové sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 823 68
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tomáš Gerö Vlárska 8 Bratislava 831 01
   Dušan Nevín Kpt. Rašu 35 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Procházka Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05