Vytvořte fakturu

CREATIVE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CREATIVE
IČO 35715839
TIN 2020203493
DIČ SK2020203493
Datum vytvoření 23 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CREATIVE
Bernolákova 72
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 48 051 €
Zisk 869 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421336431022
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 8,792
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 8,792
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,792
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 29,056
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 9,718
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 429
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,909
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 37,848
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,579
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,593
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 869
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 29,269
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 651
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 28,618
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,232
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,061
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,816
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,509
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 48,051
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 47,952
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 99
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 46,121
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,684
C. Služby (účtová skupina 51) 18,033
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 17,047
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 490
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,863
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,004
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,930
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,235
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 102
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 102
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -101
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,829
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 869
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015