Vytvořte fakturu

AEROPHONE Group - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.11.2015
Basic information
Obchodní název AEROPHONE Group
Stav Zničeno
IČO 35715863
TIN 2021008220
DIČ SK2021008220
Datum vytvoření 23 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AEROPHONE Group
H. Meličkovej 19
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 800 €
Zisk -3 585 €
Kontaktní informace
Email aerophone@aerophone.sk
Telefon(y) 0905867034
Fax(y) 0265311102
Date of updating data: 05.11.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,089
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 19,367
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -2,803
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,525
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 21,089
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,094
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 905
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 7,135
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,585
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,995
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 9,952
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,088
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,614
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -2,750
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 43
Date of updating data: 05.11.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 9,800
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,683
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 117
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 12,324
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 10,487
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 573
C. Služby (účtová skupina 51) 1,234
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,524
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,494
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 101
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 101
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -101
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,625
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,585
Date of updating data: 05.11.2015
 • IČO :35715863 TIN: 2021008220 DIČ: SK2021008220
 • Sídlo: AEROPHONE Group, H. Meličkovej 19, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Duben 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.11.2015Zrušené obchodné meno:
   AEROPHONE Group s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   H. Meličkovej 19 A Bratislava 841 05
   23.04.1997Nové obchodné meno:
   AEROPHONE Group s.r.o.
   Nové sidlo:
   H. Meličkovej 19 A Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným