Vytvořte fakturu

VELI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VELI
IČO 35715910
TIN 2020998111
Datum vytvoření 23 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VELI
Korytnícka 3
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 850 €
Zisk 1 747 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 43,517
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 43,517
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 38,092
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 38,092
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,092
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,425
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,425
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 43,517
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,765
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 13,379
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 17,754
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,375
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,747
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,752
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 15
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 15
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 21,737
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 19,764
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,764
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 860
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 408
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 705
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,850
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,850
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,585
D. Služby (účtová skupina 51) 8,585
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,265
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,265
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,265
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 518
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 518
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,747
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35715910 TIN: 2020998111
 • Sídlo: VELI, Korytnícka 3, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Duben 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Milan Veleba Korytnícka 3 Bratislava 821 07 23.04.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Milan Veleba 6 640 € (100%) Korytnícka 3 Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alena Velebová Korytnícka 3 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alena Velebová Korytnícka 3 Bratislava 821 07
   23.05.2000Nové obchodné meno:
   VELI, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Milan Veleba Korytnícka 3 Bratislava 821 07
   Ing. Alena Velebová Korytnícka 3 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alena Velebová Korytnícka 3 Bratislava 821 07
   22.05.2000Zrušené obchodné meno:
   GIRA - OV, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Slavomír Opálený Vŕbová 8 Bratislava 821 07
   Milan Veleba Korytnícka 3 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Slavomír Opálený Vŕbová 8 Bratislava 821 07
   30.11.1998Nové sidlo:
   Korytnícka 3 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Slavomír Opálený Vŕbová 8 Bratislava 821 07
   Milan Veleba Korytnícka 3 Bratislava 821 07
   29.11.1998Zrušené sidlo:
   Kultúrna 44 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Slavomír Opálený Vŕbová 8 Bratislava 821 07
   Milan Veleba Korytnícka 3 Bratislava 821 07
   23.04.1997Nové obchodné meno:
   GIRA - OV, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Kultúrna 44 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   fotografické služby
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie
   vydavateľská činnosť
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Slavomír Opálený Vŕbová 8 Bratislava 821 07
   Milan Veleba Korytnícka 3 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Veleba Korytnícka 3 Bratislava 821 07
   Slavomír Opálený Vŕbová 8 Bratislava 821 07