Vytvořte fakturu

REMAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REMAS
IČO 35715928
TIN 2020209730
DIČ SK2020209730
Datum vytvoření 23 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REMAS
Furdekova 12
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 285 €
Zisk -3 946 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0911796706
Mobile(y) 0911796706
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -50,441
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,597
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 830
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 830
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -63,922
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 35,346
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -99,268
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,946
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,452
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 64
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 64
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 50,388
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 49,208
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 207
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 284
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 285
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 285
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,396
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 37
D. Služby (účtová skupina 51) 2,404
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 955
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 706
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 249
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,111
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,156
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 227
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 227
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 102
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 102
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 125
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,986
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,946
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35715928 TIN: 2020209730 DIČ: SK2020209730
 • Sídlo: REMAS, Furdekova 12, 85103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Duben 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Andrea Menczerová Čečinova 22 Bratislava 821 05 04.05.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Andrea Menczerová 16 597 € (100%) Čečinova 22 Bratislava 821 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.03.2010Nové sidlo:
   Furdekova 12 Bratislava 851 03
   10.03.2010Zrušené sidlo:
   Strečnianska 1 Bratislava 851 05
   11.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Andrea Menczerová Čečinova 22 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 04.05.2006
   10.05.2006Zrušeny spoločníci:
   SAVAMA engineering, spol. s r.o. IČO: 35 702 621 Údernícka 5 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Sabadoš Strečnianska 1 Bratislava 5 851 05 Vznik funkcie: 20.01.2003
   09.02.2006Noví spoločníci:
   Andrea Menczerová Čečinova 22 Bratislava 821 05
   08.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Silvia Sabadošová Strečnianska 1 Bratislava 851 05
   07.04.2003Noví spoločníci:
   SAVAMA engineering, spol. s r.o. IČO: 35 702 621 Údernícka 5 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Sabadoš Strečnianska 1 Bratislava 5 851 05 Vznik funkcie: 20.01.2003
   06.04.2003Zrušeny spoločníci:
   SAVAMA engineering, spol. s r.o. IČO: 35 702 621 Údernícka 5 Bratislava 851 02
   MUDr. Janka Hollá Strečnianska 1 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Janka Hollá Strečnianska 1 Bratislava 851 05 Skončenie funkcie: 20.01.2003
   Silvia Sabadošová Strečnianska 1 Bratislava 851 05 Skončenie funkcie: 20.01.2003
   20.07.2000Noví spoločníci:
   SAVAMA engineering, spol. s r.o. IČO: 35 702 621 Údernícka 5 Bratislava 851 02
   02.11.1998Noví spoločníci:
   MUDr. Janka Hollá Strečnianska 1 Bratislava 851 05
   Silvia Sabadošová Strečnianska 1 Bratislava 851 05
   01.11.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Janka Hollá Strečnianska 1 Bratislava 851 05
   Silvia Sabadošová Strečnianska 1 Bratislava 851 05
   23.04.1997Nové obchodné meno:
   REMAS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Strečnianska 1 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja prenájmu nehnuteľností
   upratovacie služby
   masérske služby
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
   Noví spoločníci:
   MUDr. Janka Hollá Strečnianska 1 Bratislava 851 05
   Silvia Sabadošová Strečnianska 1 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Janka Hollá Strečnianska 1 Bratislava 851 05 Skončenie funkcie: 20.01.2003
   Silvia Sabadošová Strečnianska 1 Bratislava 851 05 Skončenie funkcie: 20.01.2003