Vytvořte fakturu

Fullhouse consulting - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Fullhouse consulting
IČO 35716002
TIN 2020266061
DIČ SK2020266061
Datum vytvoření 21 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Fullhouse consulting
Krížna 4075/19
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 42 423 €
Zisk -2 269 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0904353450, 0911460149
Mobile(y) 0905851369, 0918378430
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 8,383
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 8,383
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,383
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,887
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 39
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,634
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 159
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,991
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 26,270
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,116
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 375
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 14,371
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,269
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,154
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 408
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 3,790
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,956
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 525
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 175
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,924
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 332
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 42,423
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 42,395
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 42,690
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,468
C. Služby (účtová skupina 51) 23,239
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 8,162
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 160
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,192
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 336
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,133
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -267
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,688
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,486
M. Úrokové náklady (562) 640
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 846
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,486
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,753
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 516
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,269
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35716002 TIN: 2020266061 DIČ: SK2020266061
 • Sídlo: Fullhouse consulting, Krížna 4075/19, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Duben 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Alexander Zavacký Krížna 4075/19 Bratislava 811 07 28.01.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Alexander Zavacký 6 639 € (100%) Krížna 4075/19 Bratislava 811 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.01.2012Nové obchodné meno:
   Fullhouse consulting, s. r. o.
   17.01.2012Zrušené obchodné meno:
   Fullhouse servis, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Valentová Nám. A. Hlinku 47 Ružomberok 034 01 Vznik funkcie: 10.01.2007
   21.03.2007Nové sidlo:
   Krížna 4075/19 Bratislava 811 07
   20.03.2007Zrušené sidlo:
   Senická 10 Bratislava 811 04
   06.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Valentová Nám. A. Hlinku 47 Ružomberok 034 01 Vznik funkcie: 10.01.2007
   05.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Katarína Kubičková Senická 10 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Kubičková Senická 10 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.01.2003
   16.06.2006Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj textilných výrobkov
   Noví spoločníci:
   Alexander Zavacký Krížna 4075/19 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Zavacký Krížna 4075/19 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 28.01.2003
   15.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Alexander Zavacký Račianska 33 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Zavacký Račianska 33 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 28.01.2003
   28.05.2004Nové sidlo:
   Senická 10 Bratislava 811 04
   27.05.2004Zrušené sidlo:
   Tajovského 5 Bratislava 811 04
   26.05.2003Nové obchodné meno:
   Fullhouse servis, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tajovského 5 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie školení, kurzov a seminárov
   spostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebisteľovi (maloobchod) - vrátane predaja na trhoch
   poradenská, reklamná a propagačná činnosť
   čistenie budov
   organizačné a technické zabezpečenie kultúrných, spoločenských a umeleckých podujatí, konferencií a seminárov
   personálne poradenstvo
   sekretárske a kopírovacie služby
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   poradenstvo v oblasti marketingovej komunikácie
   prieskum trhu a verejnej mienky
   baliace činnosti
   demolácia, búracie práce a prípravné práce pre stavbu
   organizovanie veľtrhov a zábavných parkov
   preklad nákladov
   údržba parkovej a záhradnej zelene, záhradnícke práce
   opatrovateľské služby bez poskytovania stravy a sociálnej pomoci
   upratovacie práce, pranie, žehlenie
   poradenská, konzultačná, vzdelávacia a lektorská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Kubičková Senická 10 Bratislava 811 04
   Alexander Zavacký Račianska 33 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Katarína Kubičková Senická 10 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.01.2003
   Alexander Zavacký Račianska 33 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 28.01.2003
   25.05.2003Zrušené obchodné meno:
   DANsPET spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Západný rad 31 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   výroba a predaj textilných výrobkov
   Zrušeny spoločníci:
   Petra Tomašovičová Pribišova 2 Bratislava 841 05
   RNDr. Daniela Tomašovičová , CSc. Západný rad 31 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Daniela Tomašovičová , CSc. Západný rad 31 Bratislava 811 04 Skončenie funkcie: 28.01.2003
   04.12.1998Noví spoločníci:
   Petra Tomašovičová Pribišova 2 Bratislava 841 05
   RNDr. Daniela Tomašovičová , CSc. Západný rad 31 Bratislava 811 04
   03.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Petra Tomašovičová Pribišova 2 Bratislava 841 05
   RNDr. Daniela Tomašovičová , CSc. Západný rad 31 Bratislava 811 04
   21.04.1997Nové obchodné meno:
   DANsPET spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Západný rad 31 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   výroba a predaj textilných výrobkov
   Noví spoločníci:
   Petra Tomašovičová Pribišova 2 Bratislava 841 05
   RNDr. Daniela Tomašovičová , CSc. Západný rad 31 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Daniela Tomašovičová , CSc. Západný rad 31 Bratislava 811 04 Skončenie funkcie: 28.01.2003