Vytvořte fakturu

INTRAEROVIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INTRAEROVIA
IČO 35716053
TIN 2020266325
DIČ SK2020266325
Datum vytvoření 04 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTRAEROVIA
Sasinkova 6
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 189 €
Zisk 7 781 €
Kontaktní informace
Email intraerovia@intraerovia.sk
Telefon(y) 0252962295, 0252962274
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,212
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 117
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 117
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 116
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,992
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,466
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,466
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 651
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 60
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 60
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 591
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,875
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 126
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,749
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 103
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 103
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,212
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,249
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,835
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,835
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,781
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,963
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,963
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 644
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 644
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,717
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,581
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 29,189
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 29,189
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 29,189
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,686
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 14,959
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,266
D. Služby (účtová skupina 51) 3,437
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 24
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,503
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,527
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 143
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 143
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -141
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,362
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,581
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,581
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,781
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35716053 TIN: 2020266325 DIČ: SK2020266325
 • Sídlo: INTRAEROVIA, Sasinkova 6, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Duben 1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Demetriadi-Doman Philippa Nancy 6 639 € (100%) Suffolk Anglicko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.08.2013Nové sidlo:
   Sasinkova 6 Bratislava 811 08
   08.08.2013Zrušené sidlo:
   Dostojevského rad 13/B Bratislava 811 09
   05.02.2004Nové sidlo:
   Dostojevského rad 13/B Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Philippa Nancy Demetriadi-Doman Office Farm House Brandeston, Suffolk IP13 7 AR Anglicko Vznik funkcie: 28.11.2003
   04.02.2004Zrušené sidlo:
   Dostojevského rad 13 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Oktavec Veterná 6490/13 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 04.04.1997 Skončenie funkcie: 28.11.2003
   29.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Oktavec Veterná 6490/13 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 04.04.1997 Skončenie funkcie: 28.11.2003
   28.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Oktavec Veterná 6490/13 Trnava
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Demetriadi-Doman Philippa Nancy Office FarmHouse, Brandeston IP 13 7 AR Suffolk Anglicko
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Demetriadi-Doman Philippa Nancy Office FarmHouse, Brandeston IP 13 7 AR Suffolk Anglicko
   04.04.1997Nové obchodné meno:
   INTRAEROVIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dostojevského rad 13 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   výskum trhu a verejnej mienky
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   konzultačná, informačná a zastupiteľská činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Demetriadi-Doman Philippa Nancy Office FarmHouse, Brandeston IP 13 7 AR Suffolk Anglicko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Oktavec Veterná 6490/13 Trnava